Sökning: "Measurement chart"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Measurement chart.

 1. 1. Digitalisera tryckmätning över filter hos AstraZeneca

  M1-uppsats, KTH/Produktionsutveckling

  Författare :Heshmat Hosseiny; Emil Köpsén; [2023]
  Nyckelord :Differential pressure sensor; Maintenance; Predictive maintenance; Ethernet Gateway; Filter; ISO 16890; F7 Filter; Wired sensor; Wireless sensor; IIoT; Big Data; Industry 4.0; Differentialtryckgivare; Underhåll; Prediktivt underhåll; Ethernet Gateway; Filter; ISO 16890; F7 filter; Trådbunden givare; Trådlösa givare; IIoT; Big data; Industri 4.0;

  Sammanfattning : AstraZeneca är ett medicinskt företag lokaliserat i Södertälje som har cirka 900 luftfilterboxar hos sin anläggning i Gärtuna. Dessa filterboxar kan vara opraktiska att hålla koll på eftersom de är utspridda uppe på vindarna, samt att det behövs bra framförhållning vid filterbyten eftersom vissa filter innehåller farliga ämnen. LÄS MER

 2. 2. Storleksstrategier inom svenska modeföretag : och dess påverkan på kunders syn på storlekar och passform

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Byhmer Svensson; Olivia Gustafsson; Ida Tornberg; [2022]
  Nyckelord :Size chart; Measurement chart; Fit; Assortment planning; Returns; Size strategy; Profitability; Måttlista; Passform; Storlekssystem; Sortimentsplanering; Returer; Storleksstrategi; Lönsamhet;

  Sammanfattning : Kläder i samma storlek från samma företag kan skilja sig radikalt mot varandra men det kan även skilja sig mellan olika företag. Som konsument kan du beställa samma storlek från två olika företag och motta produkter som skiljer sig stort i upplevd passform. LÄS MER

 3. 3. Visualisering av Skördardata

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Ludvig Wikström; [2022]
  Nyckelord :Data visualization; Web application; Biometria; HPR; XML; REST; API; .NET Core 6; C #; JavaScript; Datavisualisering; Webbapplikation; Biometria; HPR; XML; REST; API; .NET Core 6; C#; JavaScript;

  Sammanfattning : Datavisualisering är en vanlig metod för att öka förståelsen av data genom att omvandla den från text till bild. Genom datavisualisering kan en gigantisk mängd data omvandlas till diagram och bilder som bidrar till att ge en användare en tydlig förståelse över vad denna data representerar. LÄS MER

 4. 4. Diabetes mellitus hos katt : klinisk karakterisering och behandlingsresultat - en retrospektiv studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sophia Panofsky; [2022]
  Nyckelord :katt; diabetes mellitus; ketoacidos; akromegali;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus (DM) är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos katt. Den typ av DM som vanligen drabbar katt är DM typ 2. Vid DM typ 2 fås en relativ brist på insulin som beror på en kombination av insulinresistens och bristande betacellsfunktion. LÄS MER

 5. 5. Termochip för hästar : jämförelse med rektal temperatur och beteende vid mätning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :My Monto Zale; [2022]
  Nyckelord :beteende; chip; häst; häst-; microchip; sensor; temperatur; termochip;

  Sammanfattning : Temperaturmätning är vanligt förekommande inom djursjukvård för att ge en indikation på djurets hälsostatus. Vanligt är att temperaturen mäts rektalt men detta accepteras inte av alla patienter. LÄS MER