Sökning: "Mechanical engineering division"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Mechanical engineering division.

 1. 1. Strategiskt arbete i ideella organisationer : Optimera det strategiska arbetet utan ekonomiska incitament

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Andreas Bågfeldt; [2019]
  Nyckelord :Student Organizations; Strategic work; Leadership; Voluntary work; Chalmers; Motivation; Continuity; Mechanical engineering division; Studentorganisationer; Strategiskt arbete; Ledarskap; Ideellt arbete; Chalmers; Motivation; Kontinuitet; Maskinteknologsektionen;

  Sammanfattning : Inom ett väldigt forskningsintensivt område, strategiskt arbete, identifierades ett hålrum inom den tillgängliga litteraturen som berörde strategiska satsningar inom ideella organisationer utan direkt ekonomiskt intresse. Den här uppsatsen har därför haft till syfte att fylla det här tomrum och det har gjorts genom en kvalitativ fallstudie vid Chalmers Tekniska Högskola där två ideella studentorgansiationer, Chalmers Studentkår och Maskinteknologsektionen, har undersökts. LÄS MER

 2. 2. Development of Next Generation Optical Engines

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Kristoffer Clasén; Anders Dahl; [2016]
  Nyckelord :Optical Engine; Bowditch; Combustion Analyses;

  Sammanfattning : Optical engines are used as research and development tools to study the combustion inside internal combustionengines. Conventional optical engines uses an extended piston in order to be able to observe the combustionchamber from below, through the piston. LÄS MER

 3. 3. Durability requirements for fire detectors mounted in engine rooms of heavy vehicles

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Vedran Kovacevic; [2015]
  Nyckelord :engine room; engine; fire development; fire signature; fire detection; Fire; engine compartment; heavy vehicle; durability requirement; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis was carried out at the Division of Combustion Engines within the Faculty of Engineering at Lund University in collaboration with SP Technical Research Institute of Sweden. The thesis was part of a project funded by the FFI program of VINNOVA, with the goal of creating a standardized test method when it comes to fire detection systems mounted in engine compartments of heavy vehicles. LÄS MER

 4. 4. Product Design of a Measurement Solution for Cooking & Baking

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Martin Petersson; Wing Hin Ho; [2013]
  Nyckelord :Measuring; Kitchen utensils; Plastic; Product design; Product development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is part of a Master Thesis Project in Mechanical Engineering with Industrial Design at the Faculty of Engineering LTH at Lund University. The project was performed in collaboration with Hammarplast Consumer Ab, a Swedish company founded in 1947 manufacturing household items in plastic. LÄS MER

 5. 5. Work method for 3D modeling in pro/ENGINEER

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Stefan Kandelid; [2012]
  Nyckelord :3D CAD; Pro ENGINEER; Work Method; XMA; Expert Model Analysis;

  Sammanfattning : This is a 15 credits thesis in mechanical engineering performed at the PLM Solutions group at the Rocktec division within Atlas Copco Rock Drills AB, Örebro, during spring 2012. When designers working with 3D CAD modeling uses different work methods in Pro/ENGINEER (Pro/E) it sometimes results in problems. LÄS MER