Sökning: "Meche Holmstedt-Lewis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Meche Holmstedt-Lewis.

  1. 1. Distriktssköterskans upplevelse av att möta barn till en förälder som vårdas palliativt i hemmet : En kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Meche Holmstedt-Lewis; Malin Schwerdfeger; [2019]
    Nyckelord :barn som anhörig; distriktssköterskans upplevelser; hemsjukvård; palliativ vård; sjuk förälder; distriktssköterskans ansvar; att möta barn;

    Sammanfattning : Att som barn förlora en förälder i en för tidig död är något av det mest dramatiska som kan hända ett barn. Hur reaktionerna yttrar sig beror på flera faktorer såsom barnets inre sårbarhet, ålder och omgivningens påverkan. LÄS MER