Sökning: "Med boken i fokus"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden Med boken i fokus.

 1. 1. Vem riktar sig matten åt? : En innehållsanalys av två matematikläroböckers kontext för yrkesprogrammet Barn och Fritid.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sarah Wolf; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undervisningens utgångspunkt ligger mestadels i hur matematikläromedel är uppbyggda och på grund av detta styrs matematikundervisningen i stora drag utav läroböcker. Även om skolorna själva bestämmer vilka läroböcker som ska köpas in används böckerna för både planering och utformning av undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Problemlösningsuppgifter i matematikläroböcker i Årskurs 5: Resonemang som krävs.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Robin Benjaminsson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Matematik; läromedel; läroböcker; problem; problemlösning; resonemang; problemuppgift;

  Sammanfattning : Följande examensarbete syftar till att undersöka huruvida läroböckers problemlösningsuppgif-ter i årskurs 5 lever upp till de möjliga förväntningar som forskning ställer på dem i form av vilka resonemangstyper som går att tillämpa. I studien undersöks två aktuella läroböckers problemlösningsuppgifter utifrån vilka resonemang som de kräver och går att lösa med. LÄS MER

 3. 3. ”Det kändes lyckligt” : En studie av Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna (1976) i ljuset av Epikuros och Lucretius hedonistiska filosofi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Juliana Gristelli; [2019]
  Nyckelord :Kerstin Thorvall 1925-2010 ; Det mest förbjudna; Epikuros 341 f. Kr. - c:a 270 f. Kr. ; Lucretius c:a 95 f. Kr. - c:a 55 f. Kr. ; De rerum natura; epikurism; hedonism; etik; njutning; lust; begär; feminism; kön; genus; kvinnors sexualitet i litteraturen; flickor och kvinnor i litteraturen; intersektionalitet; materialism; lärodiktning; litteratur och filosofi;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar och tolkar Kerstin Thorvalls roman Det mest förbjudna (1976) komparativt i ljuset av begrepp från Epikuros (341 f. Kr. - c:a 270 f. Kr. LÄS MER

 4. 4. Nils Holgersson och synen på barn, barndom och nationen: en komparativ studie av hundra års utveckling i Sverige och den engelskspråkiga världen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Evelina Kallträsk; [2019]
  Nyckelord :Nils Holgersson; Selma Lagerlöf; barndomen; barn; nationen; barndomens historia; synen på; childhood; children; nation; views of; föreställd läsare; föreställd gemenskap; implied reader; imagined communities; barnlitteratur; children s literature; komparativ studie; comparative study; översättning; translation; History and Archaeology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Children’s literature is an underused source for historical studies even though children’s books have great potential to give us insights into the time in which they were written. This is especially true when it comes to views of children and childhood which makes children’s literature a good way into the complex history of childhood. LÄS MER

 5. 5. Att uppleva historia genom skönlitteraturen: En kvalitativ studie om lärares syn på användning av skönlitteratur i förhållande till utveckling av ett historiemedvetande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maja Hägermyr; Neressa Ödman; [2019]
  Nyckelord :Historiedidaktik; Historiemedvetande; Historieundervisning; Narrativ kompetens; Skönlitteratur;

  Sammanfattning : Att utveckla elevers historiemedvetande är en central utgångspunkt i kursplanen för historia. Samtidigt ger skolmyndigheter och lärare uttryck för svårigheten med att lära ut och utvärdera historiemedvetande, och lyfter främst problematiken med att förena de didaktiska frågorna ”varför” och ”hur”. LÄS MER