Sökning: "Medarbetare med brukarerfarenhet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Medarbetare med brukarerfarenhet.

 1. 1. Personlig återhämtning från psykisk ohälsa – belyst ur levda erfarenheter : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Linda Andersson; Sarah Thiem; [2018]
  Nyckelord :återhämtning; psykisk ohälsa; personcentrerad vård; Medarbetare med brukarerfarenhet; Brukarinflytandesamordnare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa finns världen över och siffror på att den ökar bestyrks av WHOs senaste undersökning. I omvårdnaden av psykisk ohälsa spelar personcentrerad vård en central roll. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av att personal använder egna erfarenheter av ätstörningar som en resurs i vårdarbetet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ammie Larsson; [2018]
  Nyckelord :Experience knowledge; Staff with own experience; Wounded healer; Consumer-provider prosumer; Eating disorders; Personal med egna erfarenheter; Erfarenhetskunskap; Medarbetare med brukarerfarenhet; Ätstörningar;

  Sammanfattning : Studien handlar om patienters upplevelse av vilka fördelar och nackdelar det finns med att personal använder egna erfarenheter av ätstörningar som en resurs i vårdarbetet. Insamlingen av empirin genomfördes i form av åtta stycken kvalitativa intervjuer där forskaren intervjuade patienter som går i behandling för ätstörningar. LÄS MER