Sökning: "Medarbetare och ledare i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Medarbetare och ledare i sverige.

 1. 1. Det digitala ledarskapet : Hur har svenska chefer anpassat sitt ledarskap under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Wahlström; Sabina Lilja; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; Kommunikation; Digitalt ledarskap; Arbetsrelationer; Digital kommunikation;

  Sammanfattning : När Covid-19 pandemin kom till Sverige beslutade många arbetsgivare att deras arbetstagare skulle arbeta hemifrån. Det resulterade i att både medarbetare och chefer hamnade i en digital värld där cheferna och medarbetarna behövde förändra sina respektive arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga ledare inom mansdominerade branscher : Rollernas betydelse

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jesper Anell; Gita Norell; [2021]
  Nyckelord :Gender stereotypes; Implicit Leadership; Role Congruity Theory; leadership; female leaders; prejudice; Könsstereotyper; Implicit Leadership; Role Congruity Theory; ledarskap; kvinnliga ledare; fördomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Jämställdhetsbarometern (2020) visar att det fortfarande råder stora könsskillnader i det svenska arbetslivet. Att jämställdheten inte är optimal visar bland annat fördelningen av kvinnor respektive män på ledande positioner, där den största skillnaden av andelen kvinnor respektive män på chefspositioner finns inom mansdominerade branscher. LÄS MER

 3. 3. Ägarnas värderingar ochbolagsstyrning i familjeföretag : En kvalitativ studie kring familjeföretagsägaresföretagsmässiga värderingar och hur det har implementeratsi bolagsstyrningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Joseph Berg; Alexander Gyllenstierna; [2021]
  Nyckelord :family business; family ownership logic; shareholder logic; corporate governance; familjeföretag; familjeägarlogik; aktieägarlogik; bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Familjeföretag är en vanlig företagstyp både i Sverige och i världen och har vanligtvis bolagsformen aktiebolag. Definitionen av ett familjeföretag innebär att en majoritet av företaget ska ägas och kontrolleras av en familj som antingen grundat eller förvärvat företaget. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan emotionell intelligens och nationell kultur : En kvalitativ studie med empiri från Frankrike, Kina och Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Anna Kokko; Wiberg Daniel; [2020]
  Nyckelord :Emotional intelligence; national culture; Hofstede; France; China; Sweden; leader; Emotionell intelligens; nationell kultur; Hofstede; Frankrike; Kina; Sverige; ledare;

  Sammanfattning : Titel: Samband mellan emotionell intelligens och nationell kultur – en kvalitativ studie med empiri från Frankrike, Kina och Sverige Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Anna Kokko och Daniel Wiberg Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson Datum: 2020 - Januari Syfte: Studiens syfte är att synliggöra samband mellan emotionell intelligens och nationell kultur med hjälp av en modell, detta genom att med utgångspunkt i Hofstedes kulturdimensionsteori jämföra emotionell intelligens hos ledare i tre olika nationella kulturer. Metod: Studien har utgått ifrån en kvalitativ metod där sexton semistrukturerade intervjuer har genomförts med ledare från Frankrike, Kina och Sverige. LÄS MER

 5. 5. Metoo och förändringen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Linnéa Hedman; Sonia Ghanbari; [2020]
  Nyckelord :Leadership; legitimacy; change; sexual harassment; metoo; power;

  Sammanfattning : Metoo-rörelsen har skapat ett större behov av transparens och en djupare förståelse försexuella trakasserier. Ett tabubelagt ämne som i århundrade har varit del av tystnadskultur harträtt in i ljuset och synliggjorts. Slagkraften i rörelsen är att igenkänningsfaktorn äromfattande. LÄS MER