Sökning: "Medarbetares uppfattning."

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Medarbetares uppfattning..

 1. 1. Vad förväntas av ledare? En studie av hur medarbetares och chefers uppfattning förhåller sig till varandra.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Forsman Semb; Lidija Fridvad; [2020]
  Nyckelord :leadership; employees; expectations; leadership behaviour; semantic differential; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to identify the manager’s and employees’ perception of leadership, and how they compare to each other. The thesis applied a quantitative research approach where a survey based on a semantic differential scale was used. Fortyfive people participated, employees from four different teams and their respective manager. LÄS MER

 2. 2. Medarbetares uppfattning om hur chefer stärker och utvecklar dem i sin yrkesroll : En fallstudie om psykologisk empowerment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Louise Eklund; Sebastian Kristensson; [2020]
  Nyckelord :psykologisk empowerment; medarbetare; chef; utveckling; arbetssätt; åtgärder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Career is a reduntant word" : En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser av karriär och utveckling i en postbyråkratisk organisation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Hanna Chruzander; Josefin Lundström; [2020]
  Nyckelord :Career; Development; Motivation; Post-bureaucracy; Karriär; Karriärutveckling; Utveckling; Motivation; Postbyråkrati;

  Sammanfattning : Inom arbetsmarknadens allt mer dynamiska karaktär har karriärsystem och synen på karriär förändrats. Företag behöver i större utsträckning vara flexibla och anpassningsbara till omvärldens förändringstakt. LÄS MER

 4. 4. Vilken fot ska jag stå på? : En fallstudie kring institutionella logikers påverkan på medarbetaren i det dagliga arbetet på ett sjukhus.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Josefin Darebäck; Maria Nilsson; [2020]
  Nyckelord :institutional logic; professional logic; management logic; professions; healthcare; institutionell logik; professionslogik; managementlogik; professioner; hälso- och sjukvården;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Införandet av New Public Management har lett till förändringar inom hälso- och sjukvården. Förändringar som ska minska sjukvårdens kostnader samtidigt som den ska upprätthålla kvaliteten. Den offentliga sektorn har utmaningar som består av höga sjuktal, önskemål om högre lön och bättre arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Vad krävs för att överleva som fastighetsmäklare? : En kvalitativ studie som med fokus på arbetsrelaterad stress undersöker medarbetares upplevelse av provisionsbaserad lön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Adam Helén; Stina Lexe; [2020]
  Nyckelord :Sales and Stress; Salesman and stress; real-estate agent and stress; work-related stress; Reward systems; Monetary rewards and Performance based pay.; Försäljning och stress; försäljare och stress; fastighetsmäklare och stress; arbetsrelaterad stress; belöningssystem; monetära belöningar och provisionsbaserad lön.;

  Sammanfattning : Titel: Vad krävs för att överleva som fastighetsmäklare? En kvalitativ studie som med fokus på arbetsrelaterad stress undersöker medarbetares upplevelser av provisionsbaserad lön. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Adam Helén och Stina Lexe Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson Datum: 2020 - Januari Syfte: Syftet med studien är att med fokus på stress få en ökad förståelse för provisionsbaserad lön och vilken effekt det har på medarbetaren. LÄS MER