Sökning: "Medarbetares uppfattning."

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Medarbetares uppfattning..

 1. 1. Vad förväntas av ledare? En studie av hur medarbetares och chefers uppfattning förhåller sig till varandra.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Forsman Semb; Lidija Fridvad; [2020]
  Nyckelord :leadership; employees; expectations; leadership behaviour; semantic differential; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to identify the manager’s and employees’ perception of leadership, and how they compare to each other. The thesis applied a quantitative research approach where a survey based on a semantic differential scale was used. Fortyfive people participated, employees from four different teams and their respective manager. LÄS MER

 2. 2. Att producera kulturbärare : En undersökning av hur traineer har formats för att sprida ett bolags företagskultur

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elvira Melander; Linn Ekeroth; [2019]
  Nyckelord :Corporate culture; Culture carrier; Trainee program; Leadership; Företagskultur; Kulturbärare; Traineeprogram; Ledarskap;

  Sammanfattning : Företagskultur är en framgångsfaktor för ett bolags ekonomiska såväl som sociala hållbarhet, och har en direkt påverkan på medarbetarnas motivation och tillfredsställelse. Kulturen förstärks och sprids bland annat av kulturbärare, förebilder som visar vägen i osäkra eller kritiska situationer. LÄS MER

 3. 3. Individuella skillnader i en ledarskapsutbildning - En studie om medarbetares upplevelse av interventioner och sambanden med motivation och samvetsgrannhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Adam Berntsson; Tereze Pal; [2019]
  Nyckelord :Conscientiousness; Intrinsic motivation; Identified regulation; External regulation; Interventions; Leadership training program; SDT; FFM; MAWS; IPIP-300.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study focused on the relationship between personality, motivation and the participant’s experiences of an educational intervention program. The aim with this study was to examine the correlations between conscientiousness, motivational types, how interventions are experienced and if there are differences between genders regarding these experiences. LÄS MER

 4. 4. Challenges in the Current Innovation Audit Practice : KTH Master Thesis Report

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Niklas Berg; Tomas Regula; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Innovation is essential for the growth and survival of an organisation. Although innovation is viewed as important, managers generally have a vague sense of their company’s innovativeness and which tools that are available to evaluate their capability to innovate. LÄS MER

 5. 5. Personalinvolvering inom välfärdssektorn : En undersökande studie om personaldriven innovation inom kommunal hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Joakim Bruhn-Mohlin; Jens Enbom; [2017]
  Nyckelord :Personaldriven innovation; Höginolverande innovation; Hemtjänst;

  Sammanfattning : FORSKNINGSFRÅGOR: (1) Hur stöds medarbetare för att bedriva innovativt arbete? (2) Hur skiljer sig förutsättningarna för personalinvolvering mellan kommunerna? SYFTE: Syftet med denna undersökning är att utifrån ett personaldrivet/höginvolverande perspektiv undersöka förändrings- och förbättringsprocesser, såväl som förutsättningar för innovation inom kommunal hemtjänst från en större och en mindre kommun. METOD: Datainsamlingen i detta arbete har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer, såväl som en kvantitativ enkätundersökning. LÄS MER