Sökning: "Medarbetares uppfattning."

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Medarbetares uppfattning..

 1. 1. The role of corporate culture in managing cultural diversity - A case study on a German multinational company

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rafiul Abedin Chokder; Paulina Vanessa Díaz Tapia; [2019]
  Nyckelord :National Culture; Corporate Culture; Germany; MNC; Employee’s Perception.; Nationell kultur; Företagskultur; Tyskland; MNC; Medarbetares uppfattning.;

  Sammanfattning : Research Aim: Our aim is to understand how multinational companies integrate cultural diversity of employees in their corporate culture. To achieve this objective, we compare the employees’ perception with the company's view on the topic. Design/methodology/approach: A qualitative case study is conducted with three sets of questionnaires. LÄS MER

 2. 2. Vägen till lojala medarbetare : En kvantitativ studie om intern employer branding

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Ida Grönvik Möller; Malin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Attractive employer; employer brand; employer branding; EmpAt scale; loyalty; Social Identity Theory; Attraktiv arbetsgivare; EmpAt-skalan; employer brand; employer branding; lojalitet; Social Identity Theory;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the attitudes towards the employer brand of an individualcompany from an employee perspective. By applying the Employer Attractiveness scale(EmpAt) (Berthon et al. 2005), it is investigated how the employees perception ofattractiveness of the employer varies depending on selected demographic components. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetsbaserade kontor : Cellkontorets utmanare?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jacob Cedemar; Oscar Vagman; [2018]
  Nyckelord :Activity-based office; office; productivity; health; leadership; office layout; social work environment; Aktivitetsbaserat kontor; cellkontor; produktivitet; hälsa; ledarskap; utformning; social arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Introduction: The activity-based office has had a breakthrough in the past few years. One of the reasons for this is that the technology now allows it to work properly. The concept is a type of open landscaped office that put its main focus on the design of the physical work environment. LÄS MER

 4. 4. Vilket kön har din chef? : En intervjustudie om medarbetares uppfattning kring kvinnligt och manligt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexandra Jönsson; Isabella Lundell; [2018]
  Nyckelord :Leadership; employee; gender; power relations; Ledarskap; medarbetare; kön; maktförhållande;

  Sammanfattning : På arbetsmarknaden befinner sig både kvinnor och män i ledande positioner, men mannen är normen för ledarskapet. Därför var det intressant att se hur detta påverkar ledarskapet. Mycket forskning har redan tagit upp ledarskap ur ledarens perspektiv vilket inte denna rapport gör. LÄS MER

 5. 5. Kvalitet i bemanningsbranschen : En kvalitativ fallstudie om ISO-kvalitetsstandarder i bemanningsföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Maria Roumeliotis; Patrik Persson; [2018]
  Nyckelord :Quality; legit imacy; customer satisfaction; ISO; TQM; quality assurance systems; quality management; quality standards; kvalitet; legitimitet; kundnöjdhet; ISO; TQM; kvalitetssäkringssystem; kvalitetsledning; kvalitetsstandard;

  Sammanfattning : Background: Due to increased demands that staffing companies should be quality certified according to ISO, the concept of quality has gotten a whole new meaning. This has resulted in customer satisfaction being the primary focus in the staffing industry. LÄS MER