Sökning: "Medarbetarportalen"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Medarbetarportalen.

 1. 1. Användning av skuggsystem hos organisationer med sanktionerade intranätverk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Anton Högström; Lisa Mood; [2019]
  Nyckelord :Skuggsystem; intranät; feral systems; workarounds; shadow IT; sanktionerat intranät; organisation; Medarbetarportalen; Knowledge Management; Network Effects; sanktionerade system; informationssystem;

  Sammanfattning : Företag och organisationer använder sig ofta av sanktionerade, specialanpassade IT-system för att hantera information och kontrollera sin verksamhet. När anställda frångår policys och riktlinjer kring användningen av dessa system kallas det Shadow IT, eller skuggsystem. LÄS MER

 2. 2. Lagring och hantering av personlig information

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hannes Andersson; [2018]
  Nyckelord :Dataskyddsförordningen; GDPR; personaladministration; SCRUM;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver en analys av dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) och de stora förändringar som denna förordning medför. Rapporten beskriver en diskussion kring denna förordning samt hur ett företag bör tänka för att GDPR-anpassa utvecklingen av ett system som hanterar personlig information. LÄS MER

 3. 3. Medarbetarportalen : En kvalitativ studie om användarnas relation till intranätet på sin arbetsplats

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Carl Wennerström; Karl-Adam Granskog; [2014]
  Nyckelord :Intranets; Portal; Integration; Implementation; Management; Intercommunication; MKIT; Use; Communication; Uppsala University; Intranät; portal; integrering; implementation; management; internkommunikation; MKIT; användning; kommunikation; Uppsala Universitet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka användares relation till intranät på sin arbets- plats för att identifiera vilka faktorer som kan leda till underanvändning. Studien baserar sig på en undersökning vid Uppsala Universitet där deras intranät Medarbetarportalen inte uppnår den grad av användning som var önskad. LÄS MER

 4. 4. Socialt nätverkande och informationsdeltagande i sociala intranät : En fallstudie av Medarbetarportalen på Uppsala universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Svante Hansson; Gabriel Smoljár; [2014]
  Nyckelord :intranät; sociala intranät; informationsdeltagande; socialt nätverkande;

  Sammanfattning : Det har börjat bli allt vanligare att organisationer ser över sina traditionella intranät och börjar titta på möjligheterna med sociala intranät (Ward, 2012). I den här uppsatsen presenteras en definition av ett socialt intranät och hur det främjar informationsdeltagande och socialt nätverkande. LÄS MER

 5. 5. Sociala plattformar och ”employee voice” : Används sociala plattformar inom intern kommunikation av anställda för att utrycka åsikter, tankar och idéer?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Fredriksson; Aleksei Kuprin; [2013]
  Nyckelord :sociala medier; sociala plattformar; anställdas röst; employee voice; intern kommunikation;

  Sammanfattning : Sociala plattformar har blivit allt viktigare för organisationer inom både extern som intern kommunikation. Allt fler organisationer inför sociala intranät som tillhandahåller anställda med verktyg för att dela kunskap och information, men även nya möjligheter att göra sin röst hörd (employee voice). LÄS MER