Sökning: "Medarbetarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade ordet Medarbetarskap.

 1. 1. En kvalitativ jämförande studie mellan chefslösa och traditionella företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Fürst; Yuming Shi; [2018-08-28]
  Nyckelord :ledarskapets betydelse; chefslös organisationsmodell; hierarkisk organisationsmodell; kommunikation; medarbetarskap; självstyrande team;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att studera hur svenska företag använder sig av den traditionella samt den chefslösa organisationsmodellen i praktiken. Studiens syfte är att få en ökad förståelse för hur moderna organisationer fungerar idag. LÄS MER

 2. 2. KOLLEGA, VAD DÖLJER DU FÖR MIG? En studie om anställdas uppfattningar om hur arbetsrelationer upplevs på kommunala äldreboenden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Josefine Hanje; Hussein Sultan; [2018-03-20]
  Nyckelord :Arbetsrelationer; Medarbetarskap; Decentralisering; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras upplevelser av arbetsrelationer på tre arbetsplatser. Upplevelserna av arbetsrelationerna har undersökt med hjälp av medarbetarskaps teori av Hällstén och Tengblad (2006). Medarbetarskap handlar om hur medarbetarna i en verksamhet hanterar relationen till sina arbetsgivare, sina kollegor och till sina arbetsuppgifter. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation om psykosocial arbetsmiljö : Sjuksköterskors upplevelser av kommunikationsklimatet i relation till den psykosociala arbetsmiljön

  Magister-uppsats,

  Författare :Caroline Liebig; [2018]
  Nyckelord :Kommunikationsklimat; psykosocial arbetsmiljö; organisationskommunikation; organisationskultur; medarbetarskap; omsorgsrationalitet;

  Sammanfattning : This paper examines the role and function of the communication climate in relation to the internal communication of the psychosocial work environment, using field data from the health sector. A qualitative study using Skype interviews was conducted with three nurses with experiences from public hospitals in the south western region of Sweden. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på delaktighet : Vad chefer ser som möjliggörande och vad medarbetare upplever

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Katarina Odén Ryhede; [2018]
  Nyckelord :Qualitywork; coworker; coworkership; leadership; participation; engagement; motivation.; Kvalitetsarbete; medarbetare; medarbetarskap; ledarskap; delaktighet; engagemang; motivation;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att ledarskapet är avgörande för om en organisations kvalitetsarbete ska bli framgångsrikt. En central del i kvalitetsarbetet är dock medarbetarnas förutsättningar att vara delaktiga. LÄS MER

 5. 5. Medledarskapsresan - En idés resa in i två organisationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maria Sandmark; Sofia Petermann; [2018]
  Nyckelord :idéresa; medledarskap; medarbetarskap; översättning; överföring;

  Sammanfattning : Vikten av att ha ansvarstagande medarbetare som samtidigt kan vara en aktiv del av beslutsfattandet är något som de senaste årtiondena fått större utrymme i organisationer. Studien syftar att undersöka hur idén om medledarskap reser in i två organisationer och hur förändringsarbetet upplevs i en offentlig organisation samt en privat organisation. LÄS MER