Sökning: "Medarbetarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet Medarbetarskap.

 1. 1. Medarbetarskap inom IT-branschen. En undersökning om hur medarbetarskap upplevs av anställda och påverkar deras vilja att stanna i ett företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Andersson; Emil Forssell; [2022-02-16]
  Nyckelord :Medarbetarskap; medarbetare; management; ledarskap; Employer Branding; EVP;

  Sammanfattning : IT-branschens ständiga tillväxt och konstanta jakt på relevant spetskompetens, leder till ökande konkurrens mellan arbetsgivare. Hög personalomsättning blir den oundvikliga effekten för arbetsgivare som misslyckas att erbjuda sin personal en arbetsplats värd att stanna på. LÄS MER

 2. 2. “Vi sitter i samma båt” Konsten att förhålla sig till olika ledare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Alcén; Malin Nilsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :Ledarskap; delat ledarskap; medarbetarskap; sjöfart;

  Sammanfattning : För att underlätta den höga belastningen som ställs på enskilda ledare idag är det allt fler organisationer som väljer att dela på ledarskapet. Delat ledarskap anses som ett sätt att organisera annorlunda där organisationsstrukturen går från enskilt till kollektivt ledarskap. LÄS MER

 3. 3. Frihet under ansvar. En studie om motivation och arbetstillfredsställelse hos tjänstemän

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kajsa Arvidsson; Christopher Samuelsson; [2022-02-15]
  Nyckelord :Gränslöst arbete; motivation; medarbetarskap; arbetstillfredsställelse; distansarbete;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån eller från annan plats har länge inneburit en individuell överenskommelse med arbetsgivaren. I takt med den informationsteknologiska utvecklingen har tjänstemän kunnat erbjudas möjligheten att arbeta hemifrån, med följden att arbetet kan tas ut från sin tidsrumsliga begränsning. LÄS MER

 4. 4. Uppfattningen om medarbetarskap i en småskalig detaljhandelsbutik i västra Sverige. En intervjustudie kring en detaljhandelsbutik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Jansson; Merita Nosha; [2022-02-15]
  Nyckelord :Medarbetarskap; Engagemang; Covid-19; Medarbetare; Medbestämmande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Man kan inte ha mer patienter än man klarar av": En kvalitativ intervjustudie om arbetsmiljöns påverkan för förutsättningarna till ett hållbart arbetsliv inom vård- och omsorgsyrken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Pernilla Aronsson; Johanna Andersson; [2022]
  Nyckelord :work environment; sustainable working life; nurse; assistant nurse; social worker; patient-focused work; arbetsmiljö; hållbart arbetsliv; sjuksköterska; undersköterska; behandlingspedagog; patientnära arbete;

  Sammanfattning : Inom vård- och omsorgsyrken finns idag en hög sjukfrånvaro som bidrar till en ökad risk för sjukpension, samtidigt som det också är personalbrist inom dessa yrken. En bidragande orsak till dessa problem är att arbetstagarna har en ansträngd arbetsmiljö. LÄS MER