Sökning: "Medarbetarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet Medarbetarskap.

 1. 1. MEDARBETARES KOMMUNIKATIVA UPPDRAG En kvalitativ studie om medarbetare som kommunikatörer och ambassadörer på Kulturskolan i Uddevalla

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Johannes Löfgren; [2021-04-26]
  Nyckelord :Medarbetarskap; ambassadörskap; strategisk intern kommunikation; kulturskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur medarbetare på kulturskolan i Uddevalla upplever och förhåller sig till sitt kommunikativa uppdrag och på vilka sätt medarbetarna kan ses som ambassadörer för organisationen. I uppsatsen presenteras ett teoretiskt ramverk som inbegriper strategisk intern kommunikation, medarbetarskap, ambassadörskap och varumärke. LÄS MER

 2. 2. Hållbart medarbetarskap : En kvalitativ studie om viktiga förutsättningar för att bevara medarbetarskap vid rekommenderat distansarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Åsa Lans; Maria Tåg; [2021]
  Nyckelord :Co-workership; teleworking; working relationships; maintaining co-workership; Medarbetarskap; distansarbete; arbetsrelationer; bevara medarbetarskap;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem I tidigare forskning inom organisering av ledning antas ofta ett perspektiv utifrån ledaren. Då det är medarbetarna som utgör större delen av organisationen kan ett sådant perspektiv utelämna betydande delar av området, vilka kan inkluderas i begreppet medarbetarskap. LÄS MER

 3. 3. I framsätet på den agila resan : Organisationers upplevelser av det agila arbetssättet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Lina Björk; [2021]
  Nyckelord :projektledning; agil; agilt arbetssätt; kommunikation; team;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utforska det agila arbetssättet i praktiken för att ge ökad förståelse för den agila resan. Studiens frågeställning ”vad är upplevelsen av att arbeta agilt” besvarades genom en datainsamling som utfördes med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Medarbetarperspektiv i digitaliseringsprocessen : En kvalitativ studie av digitaliseringen inom välfärdssektorn

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ingrid Broberg; Johanna Linde; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; digital inclusion; municipality; change management; welfare sector; Digitalisering; digital inkludering; kommun; förändringsledning; välfärdssektor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige står inför en demografisk utmaning, vårdbehov förväntas öka och välfärdssektorernas tillgång till arbetskraft förväntas minska. Riksdagen har därför satt som mål att Sverige bör bli världsledande när det gäller att utnyttja möjligheterna med digitalisering, för att framgent uppnå en hållbar och kvalitativ välfärd. LÄS MER

 5. 5. Medarbetarens perspektiv på arbetsstationernas förändring : En kvalitativ studie om medarbetarnas upplevelser kring förändringen av arbetsstationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ludvig Andersson; Jens Kolm; [2021]
  Nyckelord :Digitization; employeeship; workstations; Digitalisering; medarbetarskap; arbetsstationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: I rådande situation med Covid-19 har företag tvingats genomgå en digitalisering av deras verksamhet. Digitaliseringen har medfört att medarbetarnas arbetsstationer har genomgått en förändring från att tidigare jobba på kontor med sina kollegor runt sig och med sköna kontorsstolar till att numera arbeta på distans. LÄS MER