Sökning: "Medberoende"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet Medberoende.

 1. 1. Vi får aldrig en andra chans till ett första möte : Att som stödgruppsledare få till allians med ungdomar som har missbruk i familjen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Ulf Zetterman; [2019]
  Nyckelord :Working alliance; Adolescents; Support Groups; First meeting; Dropouts; Codependence; Moments of meeting; Allians; Ungdomar; Stödgrupper; Första mötet; Avhopp; Medberoende; Mötesögonblick;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vad ungdomar tyckte var viktigt i det första mötet med terapeuten, och vad i detta möte som fick dem att bestämma sig för att återkomma och påbörja en stödgrupp. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sju unga vuxna i tjugoårsåldern som alla hade fullföljt en termin på en stödgruppsverksamhet för anhöriga till missbrukare i Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Medberoende, ett omdiskuterat begrepp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lisette Dahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Co-dependency; relationship; alcohol; drogs; treatment; Social Sciences;

  Sammanfattning : Co-dependency is a controversial concept today and a major social problem at both national and international level that affects a large group of individuals. There is a debate about whether or not co-dependence should become a separate diagnosis or not. There are also shared opinions about what a co-dependency really means. LÄS MER

 3. 3. Min förälder är en missbrukare : En kvalitativ studie om att vara ett vuxet barn till missbrukande föräldrar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Johanna Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Addiction; children of alcoholics; dysfunctional relationships; children of addicts; pattern; codependent relationships; Missbruk; barn till alkoholister; dysfunktionella relationer; barn till missbrukare; mönster; medberoende förhållande;

  Sammanfattning : Abstract                                                                            Ord: 14896     Title: My parent is an addict   A qualitative study about being a grown up child to addict parents.     Author: Johanna Lundgren     The purpose of the study was to investigate how adult daughters of addicts experienced their childhood and how they experienced being affected as children and adults. LÄS MER

 4. 4. Schulman och Glöm mig - mellan fiktion och autenticitet : En litteraturvetenskaplig läsning av alkoholismens roll i Glöm mig med fokus på självframställning, tematik och samband mellan fiktion och verklighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Nadim Khan; [2019]
  Nyckelord :Self description; Alcoholics Anonymous; Authenticity; Fiction; Co-dependent; Självframställning; Alkoholism; Fiktion; Anonyma Alkoholister; Autenticitet; Medberoende; Sjukdomsskildring;

  Sammanfattning : This essay has a focus on self description and alcoholism as a literary function in Alex Schulman’s Glöm mig. Similarities between the book Alcoholics Anonymous (Stora Boken) and the twelve step programme (Tolvstegsprogrammet) is based on how the narrative could be characterized by the authenticity of the disease portrayal. LÄS MER

 5. 5. Rättsligt skydd för barn i missbruksmiljöer : En utredning av de glömda barnens rättigheter i svensk lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Annica Humla; [2018]
  Nyckelord :Medberoende; barn; LVU; missbruk;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att redogöra för vilka rättigheter barn i Sverige har som leveri familjer med missbruk. Uppsatsens syfte har besvarats med hjälp av studier av lagstiftning,förarbeten, rättsfall och relevant doktrin. LÄS MER