Sökning: "Medberoende"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Medberoende.

 1. 1. Hur mår en individ som är medberoende till en anhörig med alkoholmissbruk? Vilken hjälp finns i samhället för dem? : En strukturerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Henriksson; Linn Rönning Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :Alcoholic; Codependent; Mental health; Alcoholic; Relatives; Alkohol; Medberoende; Psykisk hälsa; Anhörig;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholberoende är ett missbruk som klassas som sjukdom av WHO och innebär psykiskt lidande för den drabbade och dennes anhöriga. Att vara närbesläktad med en alkoholberoende klassas som medberoende och det betyder inte att de dricker alkohol eller missbrukar själva men risken att drabbas finns om det nedärvda beteendet finns hos barnen. LÄS MER

 2. 2. En artificiell känsla av ett jag : En mikro-etnografisk studie om medberoendetillstånd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ingegerd Bohlin; [2022]
  Nyckelord :Co-dependency; Sense of self; 12 steps; Medberoende; Anhörig; Konsekvenser; Beroende; 12-stegsprogrammet; Anonyma Alkoholister; AA; Al-Anon; ACA; Co-Anon; Anknytning; Känsla av identitet;

  Sammanfattning : Beroende klassas som en familjesjukdom som bär med sig negativa konsekvenser för alla inblandade. De anhöriga riskerar även att själva utveckla ett medberoendetillstånd där deras tanke- känslo- och beteendemönster blir självdestruktivt. LÄS MER

 3. 3. Medberoende anhöriga: socialtjänstens arbete för att nå, fånga upp och erbjuda hjälp. : - En kvalitativ intervjustudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ebba Andersson; Moa Myrflott Sandell; [2022]
  Nyckelord :Co-dependent relatives; social services; social workers; reach out; catch up; outreach programme.; Medberoende; anhöriga; socialtjänst; socialarbetare; nå ut; fånga upp; uppsökande arbete.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to understand how social workers, working for social services in Sweden, reach out, catch up and offer co-dependent relatives to individuals with alcohol- and/or substance abuse help. Scientific research show that co-dependent people often develop a dependent relationship to their relatives with addiction, which cause feelings of shame and stigmatization. LÄS MER

 4. 4. Stöd och hjälp till anhöriga - vårdnadshavare till barn med substansbruk : En studie av vad som är verksamt i behandlingsgrupper för anhöriga

  Master-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maria Gylling; [2021]
  Nyckelord :Groups for co-dependent; Co-dependent treatment; Substance abuse; Treatment dependence and CRAFT.; Anhöriggrupp; Behandling medberoende; Behandling anhöriga; Missbruk beroende och CRAFT.;

  Sammanfattning : Det beräknas att ca 36 % av Sveriges befolkning påverkas negativt av någon i deras närhet som antingen dricker för mycket alkohol eller brukar narkotika (Sundin & Landberg et al., 2018). De närmaste anhöriga, det vill säga familjen, är de som lider mest av deras anhörigas missbruk/beroende/substansbruk. LÄS MER

 5. 5. Att tillfriskna i andlighet : En kvalitativ studie kring personer i medberoende och deras erfarenheter av tolvstegsprogrammet och andlighet

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Olsson; [2021]
  Nyckelord :Medberoende; Tolvstegsprogrammet; Andlighet; Självhjälpsprogram; Al-anon;

  Sammanfattning : Beroende klassas som en familjesjukdom som inte sällan leder till ett medberoende hos de övriga familjemedlemmarna. Idag saknas konkreta riktlinjer för behandling och insatser inom hälso-sjukvård och socialtjänst för medberoende. LÄS MER