Sökning: "Medberoende"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet Medberoende.

 1. 1. Stora hjärtan som hjälper alla, men på bekostnad av vad? En kvalitativ studie om kvinnors medberoende i en parrelation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linnéa Dolge; Emma Sparrman; [2023]
  Nyckelord :Co-dependency; co-dependency in relationship; family dysfunction; alcohol- and substance abuse; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has examined how women's codependency on their male partner with alcohol or drug problems is expressed and how codependency can be understood in relation to their upbringing. A qualitative content analysis of 7 podcast episodes where women talked about their upbringing and codependency was made. LÄS MER

 2. 2. Den anhöriges medverkan : En kvalitativ studie om professionella som arbetar med missbruksbehandling och deras syn på anhörigarbete till vuxna klienter i Skåne

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emma Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Anhörigarbete; Anknytningsteori; Kvalitativ studie; Medberoende Missbruksbehandling; Professionell; Skåne; Socialt arbete; Teoretisk alliansteori; Vuxna klienter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur professionella som arbetar med missbruksbehandling uppfattar anhöriga till vuxna klienter samt hur anhörigarbetet till dessa kan se ut i Skåne. Studien undersöker hur de professionella ser på flera aspekter av vad det kan innebära att vara anhörig till en vuxen klient samt på vilket sätt de professionella som arbetar med missbruksbehandling kan arbeta med anhöriga för att kunna ge dem stöd. LÄS MER

 3. 3. En tyst kamp bland tomma flaskor -En kvalitativ studie om unga kvinnors upplevelser av en förälders alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Edvin Gordon Sundén; Kassandra Bresch; [2023]
  Nyckelord :Substance abuse; growing up; alkoholmissbruk; medberoende; traumatic childhood; podcast; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore and understand young women who grew up with one parent with alcohol abuse. Through a document analysis in podcasts, six women shared their experiences from childhood to adult life in interviews. Erving Goffman’s theories about stigma as well as dramaturgy were used. LÄS MER

 4. 4. Är vi inte alla bereonde av varandra? : En kvalitativ studie av socialarbetares perspektiv på medberoende och hur relationer påverkar fenomenets utgångspunkt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alexandra Ritthimontree; Stina Pettersson; Kimberly Comte; [2023]
  Nyckelord :Medberoende; anhöriga; socialarbetares perspektiv; coping; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Anhöriga som lever i ett medberoende påverkas negativt av deras närståendes beroendeproblematik, trots detta finns tveksamheter om att medberoende är ett socialt problem. Syftet med studien är att belysa fenomenet medberoende utifrån beroendeproblematik och socialarbetares upplevelse av fenomenet samt skiljaktigheter som finns kopplat till olika relationer. LÄS MER

 5. 5. Hur mår en individ som är medberoende till en anhörig med alkoholmissbruk? Vilken hjälp finns i samhället för dem? : En strukturerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Henriksson; Linn Rönning Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :Alcoholic; Codependent; Mental health; Alcoholic; Relatives; Alkohol; Medberoende; Psykisk hälsa; Anhörig;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholberoende är ett missbruk som klassas som sjukdom av WHO och innebär psykiskt lidande för den drabbade och dennes anhöriga. Att vara närbesläktad med en alkoholberoende klassas som medberoende och det betyder inte att de dricker alkohol eller missbrukar själva men risken att drabbas finns om det nedärvda beteendet finns hos barnen. LÄS MER