Sökning: "Medborgarförslag"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Medborgarförslag.

 1. 1. Medborgarförslag och demokrati

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Peterson; [2018]
  Nyckelord :Medborgarförslag; representation; Båstads kommun; fallstudie; politiskt deltagande; direktdemokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In our Swedish representative democracy the citizens have the possibility to use their political power every fourth year when they choose their political representatives. There is an understanding by the theorists of democracy that the political participation should not be limited simply to the election years. LÄS MER

 2. 2. Utredning om GC-bro över Bodån

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Erik Lundgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete har varit att undersöka och ge förslag på lämpliga lösningar för att gångtrafikanter ska slippa korsa riksväg 97. I ett inskickat medborgarförslag föreslås en konstruktion av en GC-bro över Bodån i syfte att uppnå en säkrare miljö för gångtrafikanter. LÄS MER

 3. 3. Medborgarens inflytande på konstnärlig gestaltning i det gemensamma rummet : En undersökning av medborgarförslag i Huddinge och Botkyrka kommuner under åren 2005-2015

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Amanda Rönnberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine how much influence citizens’ can have over public art in their close environment. In order to answer this I have examined all citizens proposals sent to Huddinge and Botkyrka municipality between 2005 and November 2015, in a comprehensive manner in order to contextualize the amount of proposals the municipalities have received and what they concern, beyond that I have examined the proposals that concern public art more profoundly in order to understand how well citizens’ proposals work as a channel for influence of public art in the common space. LÄS MER

 4. 4. Deliberation i det nya seklet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Angelica Dahl; [2015]
  Nyckelord :medborgarförslag; Demokratiutredningen; deliberation; deliberativ demokratiteori; samtalsdemokrati; Lund; lokal demokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As a result of the official report on democracy (Demokratiutredningen), the Swedish government decided in 2002 to prescribe by law the right of initiation for common citizens in city councils (medborgerlig förslagsrätt). All citizens are therefore now entitled to submit a proposal which then will be dealt with by the city council as a motion. LÄS MER

 5. 5. Medborgarförslag och rätten till staden. En metodfokuserad studie om Botkyrka kommuns medborgarförslag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Carolin Jansson; [2013]
  Nyckelord :medborgarförslag; Botkyrka kommun; rätten till staden; deltagande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dagens urbana utveckling erbjuder stor valfrihet för den som har pengar. Kritiker menar samtidigt att alla som bor i staden och berörs av dess utveckling inte har möjlighet att utnyttja denna valfrihet. Detta gör att alla inte har lika stor möjlighet till inflytande över, och därmed rätt, till staden. LÄS MER