Sökning: "Medborgarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade ordet Medborgarskap.

 1. 1. Bortgift och könsstympad – En barnrättslig studie om införandet av regler om utreseförbud i LVU

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Sundmark; [2021-05-04]
  Nyckelord :Utreseförbud; LVU; Barnäktenskap; Könsstympning; Barnrätt; Medborgarskap; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2020 infördes regler om utreseförbud i LVU som syftar till att förhindra att barn som bor i Sverige utsätts för barnäktenskap eller könsstympning utomlands. I denna uppsats analyseras och problematiseras den nya lagstiftningen utifrån ett barnrättsligt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Befinner sig medborgarskapet i en pandemi? : En kvalitativ studie om hur covid-19 pandemins råd och rekommendationer påverkat marginaliserade gruppers medborgarskap i Västmanland

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ebba Sahlin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i att olika rapporter och forskning talar om att marginaliserade grupper lidit och drabbats negativt under pandemin. Det framkommer dock en avsaknad av forskning kring hur marginaliserade gruppers medborgarskap påverkats av pandemins råd och rekommendationer i Västmanland, vilket uppsatsen syftar till att besvara. LÄS MER

 3. 3. Covid-19:s påverkan på integrationspolitiken : De dubbla utmaningarna för Eskilstunas segregerade områden under Corona-pandemin

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Adella Mawas; Nadeen Essa; [2021]
  Nyckelord :Covid -19 pandemin; integration; bostadssegregation; inklusive medborgarskap; utrikesfödda; socioekonomiska status; diskriminering tillit.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka Covid-19:s påverkan på integrationspolitiken i socioekonomiskt svaga områden (Lagersberg & Skiftinge) i Eskilstuna kommun, och analysera om pandemin ökar sårbarheten med att implementera integrationspolitiken i dessa områden. Detta kommer genomföras med hjälp av den kvalitativa forskningsmetoden semistrukturerad intervju med 10 medborgare som bor i dessa områden. LÄS MER

 4. 4. GENTRIFIERING I VÄSTERÅS : En enkätstudie om de boendes inställning till byggnaden av nya dyra bostäder i Hammarby, Jakobsberg och Pettersberg (Västerås)

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elvira Sitkevica; [2021]
  Nyckelord :bostadssegregation; gentrifiering; social blandning; urbant medborgarskap; kvantitativ studie; enkätundersökning; Västerås; Sverige;

  Sammanfattning : Detta arbetes syfte är att undersöka de boendes i Västerås inställning till gentrifiering –byggnaden av dyra bostäder i deras bostadsområde. Undersökningen utförs med hjälp av en kvantitativ metod – enkätundersökning i bostadsområden Hammarby, Jakobsberg och Pettersberg. LÄS MER

 5. 5. JASSÅ, DU BOR SÅ HÄR! : En uppsats om påverkan valet av bostad gör på medborgarskapet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Colin Keijser; [2021]
  Nyckelord :Citizenship; Residential type; Medborgarskap; Bostad; Bostadstyp; Sverige;

  Sammanfattning : Enligt gällande svenska lagstiftning ska det allmänna arbeta för ett delaktigt och jämlikt samhälle. Det är ett välkänt faktum inom statsvetenskapen att bostadsområden påverka individers medborgarskap samt kan påverka om individen inkluderas eller exkluderats av samhället. LÄS MER