Sökning: "Medborgerlig bildning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Medborgerlig bildning.

 1. 1. Kontroversiella frågor i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nor Abdelghani; Edina Serie; [2019]
  Nyckelord :demokratifostran; kontroversiella frågor; medborgerlig bildning; samhällskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskap och medborgerliga kompetenser - En kunskapsöversikt kring demokratiuppdraget och medborgerliga kompetenser i ämnet samhällskunskap.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pawel Pawlikowski; [2018]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Civic education; Demokrati; Medborgerlig bildning; Medborgerliga kompetenser; Teaching methods; Undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten utgick från två frågeställningar där den första undersökte hur skolan och ämnet samhällskunskap arbetar med demokratiuppdraget som nämns i läroplanen och hur den återspeglas i forskningen. Frågan utgår från skolans demokratiuppdrag och försöker definiera vad som efterfrågas hos en demokratisk medborgare. LÄS MER

 3. 3. Play that funky music

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Denise Henningsson; [2014]
  Nyckelord :active citizenship; citizenship education; identity; music; vocational skills; Tanzania;

  Sammanfattning : Musik är en väsentlig del i identitetsskapandet för barn och unga världen över. Genom globaliseringen har musik, klädstilar och dylika centrala delar i uppbyggandet av jaget spridits världen över och kombinerats och inspirerats av varandra (Sernhede, 2006). LÄS MER

 4. 4. Utbildning och ideologi-en komparativ analys av medborgerlig och politisk bildning i en svensk respektive kubansk kontext

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Jeanette Henning Kjällström; Sophie Liljemark Höiseth; [2011]
  Nyckelord :läroplansteori; läroplan; Kuba;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling-Naturvetenskaplig kunskap eller demokratisk kompetens

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Eva Dickner; Nermina Komic; [2008]
  Nyckelord :hållbar utveckling; demokratisk kompetens; kvalitativ kunskapssyn; pluralism;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling behandlas i det här arbetet utifrån ett undervisnings perspektiv. Hur och vad ska man undervisa om för att främja hållbar utveckling? Naturvetenskapliga kunskaper räcker inte för att få en hållbar samhällsutveckling. LÄS MER