Sökning: "Medelhavsinstitutet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Medelhavsinstitutet.

  1. 1. Varför är specialbibliotekarien speciell? : En fallstudie över Svenska Institutet i Roms specialbibliotek med fokus på specialbibliotekariens roll för verksamheten.

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Hedvig Morin; [2017]
    Nyckelord :Specialbibliotek; specialbibliotekarie; Medelhavsinstitutet; Svenska Institutet i Rom; bibliotekarieidentiteter.;

    Sammanfattning : Det finns idag en kunskapslucka om specialbibliotekens verksamheter, vilken roll de har för moderorganisationen och vilka förutsättningar de har. Som exempel på ett specialbibliotek finns Svenska Institutets bibliotek i Rom. LÄS MER