Sökning: "Medfödda hjärtfel"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Medfödda hjärtfel.

 1. 1. Självskattad livskvalitet hos vuxna personer med medfödda hjärtmissbildningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jennie Dahlin; Thijs Van Munster; [2019]
  Nyckelord :GUCH; KASAM; Livskvalitet; Medfödda hjärtfel; Subjektiv hälsa; Vuxna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att vara förälder till ett barn med medfödd hjärtsjukdom : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Davidsson; Malin Ihreborn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medfödda hjärtsjukdomar är de mest dominerande hjärtsjukdomarna hos barn 0–18 år i Sverige och varje år föds på ca 1000 barn med en medfödd hjärtsjukdom. Medfödda hjärtsjukdomar delas in i Acyaotiska hjärtfel, obstruktiva hjärtfel och cyanotiska hjärtfel. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars och unga vuxnas upplevelse av att leva med medfött hjärtfel : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Hagbo Gudiol; Annika Skilling; [2017]
  Nyckelord :Congenital heart defects; Adolescents; Young adults; Experience; Life world; Quality of life; Sense of coherence; Medfödda hjärtfel; Upplevelse; Ungdomar; Unga vuxna; Livsvärld; Livskvalitet; Känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : I Sverige idag föds cirka 1000 barn årligen med medfödda hjärtfel. Dessa hjärtfel kan variera i allvarlighetsgrad och ge olika symtom beroende på typ av hjärtfel. Många kan leva ett ganska vanligt liv medan andra har symtom och upplever hjärtfelet begränsande i deras vardag. LÄS MER

 4. 4. Att leva med ett medfött hjärtfel : Unga vuxnas upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Caroline Torman; [2017]
  Nyckelord :Congenital heart disease; Experiences; Health; Life world; Young adult’s;

  Sammanfattning : En litteraturbaserad studie har gjorts med analys av nio kvalitativa studier från 2005-2016. Idag överlever fler patienter med medfött hjärtfel tack vare tidig diagnostisering och förbättrade behandlingsmöjligheter. För unga vuxna mellan 13-39 år finns skilda meningar om hur de upplever sitt medfödda hjärtfel. LÄS MER

 5. 5. Oro hos föräldrar till barn med medfödda hjärtfel - vad den handlar om, hur den hanteras och vad som påverkar den

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Linnea Engvall; [2016-02-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar till barn med medfödda hjärtfel beskrev sin oro, de sätt oro hanterades samt vad som påverkade graden av oro. Tio föräldrar till femåriga barn med hjärtfel av olika svårighetsgrad intervjuades. LÄS MER