Sökning: "Medfinansieringsersättning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Medfinansieringsersättning.

 1. 1. Medfinansieringsersättning - kommunens respektive exploatörens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sabina Mehmedovic; [2022]
  Nyckelord :Medfinansieringsersättning; markexploatering; exploateringsavtal; transportinfrastruktur; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Investments in infrastructure normally lead to better accessibility, a better location, increased building rights and an increase in the value of the properties that are located near to the infrastructure. Increases in value that arise as a result of public investments should be returned to the public sector through value capture. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar om markvärdestegring och dess fördelning : En fallstudie på den planerade spårvägsinvestering i södra Uppsala - Ultunalänken och Kunskapsspåret

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johan Sellén; [2019]
  Nyckelord :land value capture; markvärdestegring; oförtjänt markvärdestegring; medfinansieringsersättning; värdeåterföring;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns ett problem för den offentliga makten att finansiera ny hållbar transportinfrastruktur i städer. Syftet med denna undersökning är att klargöra hur olika parter uppfattar markvärdestegring vid en ny omfattande spårvägsinvestering samt hur det uppfattar en rättvis fördelning av denna. LÄS MER

 3. 3. Medfinansieringsersättning - och dess tillämpning

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Niklas Karlsson; Mikael Puskas; [2018]
  Nyckelord :Co-financing compensation; land value capture; transport infrastructure; Medfinansieringsersättning; värdeåterföring; transportinfrastruktur;

  Sammanfattning : Det finns betydande behov av att utveckla befintlig och ny transportinfrastruktur i Sverige. Dessa projekt är ekonomiskt utmanande och begränsas ofta av offentliga budgetar. I avsikt att utöka finansieringskapaciteten har värdeåterförande metoder införts som fördelar ansvaret på fler parter. LÄS MER

 4. 4. Värdeåterföring genom medfinansieringsersättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Clara Särnbratt; Martina Johansson; [2018]
  Nyckelord :medfinansieringsersättning; värdeåterföring; exploateringsavtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since 2009 Swedish municipalities can contribute economically to infrastructural projects conducted by the national government. To better enable municipalities to fund state projects the act of co-financial reimbursement was passed in April of 2017. LÄS MER

 5. 5. Transportinfrastruktursatsningars påverkan på fastighetsvärden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Anna Öhman; [2018]
  Nyckelord :Värdeåterföring; värdeteori; fastighetsvärde; urban ekonomi; transportinfrastruktur; järnväg; pendeltåg; värdeförändring; Skåne; regressionsanalys; hedonisk prissättning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In connection with the planned high-speed rail links between Stockholm and Gothenburg / Malmö, the government has appointed a committee to negotiate a co-financing solutions for the project. This group, Sverigeförhandlingen, was also commissioned by the government to draw up a bill for how property owners, who benefit from public investment, could voluntarily return parts of this value increase back to society, to be used as funding source for the project. LÄS MER