Sökning: "Medgärningsmannaskap Gemensamt och i samförstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Medgärningsmannaskap Gemensamt och i samförstånd.

 1. 1. Organiserad brottslighet - eller brottslighet i organisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Kruse; [2015]
  Nyckelord :tillsammans och i samförstånd; Straffrätt; medgärningsmannaskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis describes the legal system of joint perpetratorship. The prosecution of organized crime raises serious procedural questions. Organized crime is a wide term; it is not possible to state in general terms. In order to understand the involvement in crime over time there is a definition of criminal organizations and gang violence. LÄS MER

 2. 2. Flera om samma brott – en kritisk analys av medgärningsmannaskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Landegren; [2013]
  Nyckelord :Medgärningsmannaskap Gemensamt och i samförstånd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt kan kretsen för vem som kan dömas som gärningsman utvidgas genom att döma flera personer i medgärningsmannaskap. När flera personer tillsammans uppfyller brottsrekvisiten i en straffbelagd gärning, kan domstolen döma flera gärningsmän. LÄS MER

 3. 3. Gärningsbeskrivningar vid åtal för medgärningsmannaskap - En analys utifrån rätten till en rättvis rättegång enligt Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Vilander; [2013]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis concerns the procedural aspect of the legal construction of joint perpetratorship. Joint perpetratorship is a part of the legal doctrine of complicity and applies when two or more persons together commit a criminal offence. LÄS MER

 4. 4. Tillsammans, gemensamt, i samråd eller samförstånd - Förutsättningar för och problem med att någon är ”att anse som” gärningsman

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marina Siljehav Tallberg; [2012]
  Nyckelord :Straffrätt; medgärningsmannaskap; medverkan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Medgärningsmannaskapet är en komplex rättsfigur som både tillämpats och kommit till uttryck på olika sätt. Det är en oförutsägbar konstruktion och därför intressant att studera och lätt att kritisera. LÄS MER

 5. 5. Medgärningsmannaskap : -gränsdragningen mellan medhjälp och (med)gärningsmannaskap

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hanna Nilsson; [2010]
  Nyckelord :straffrätt; medgärningsmannaskap; medverkan; medhjälp;

  Sammanfattning : Framställningens syfte är att utreda var gränsen mellan medgärningsmannaskap och medhjälp skall dras. För att få en helhetsbild och en ökad förståelse för området behandlas dock hela medverkansläran. Det som får störst utrymme i uppsatsen är hur praxis gällande medgärningsmannaskap har utvecklats de senaste årtiondena. LÄS MER