Sökning: "Media Ali Ibrahim"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Media Ali Ibrahim.

 1. 1. Att flyta till särskilt boende : Ur ett patientperspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :nazmun nahar Nadira; Media Ali Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :Transition; vårdhem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att flytta från sitt eget hem till ett särskilt boende är en stor förändring för en äldre människa. Man lämnar sina vanliga rutiner och hamnar i en situation som kan upplevas svår att behärska. LÄS MER

 2. 2. A study of the UK social enterprises’ accountability: Could social enterprises and their accountability provide an avenue to an alternative capitalism?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ahmed Ali-Ibrahim; Paulína Mandáková; [2014]
  Nyckelord :accountability; Social enterprises; blended value accounting; capitalism; accounting for marginalized parties; Business and Economics;

  Sammanfattning : Seminar date: 2nd June 2014 Purpose: The study's purpose is to investigate accountability in social enterprises. This is to answer the main thesis question of whether social enterprises and their accountability could provide the world with an alternative form of capitalism where humanitarian crises are better addressed. LÄS MER