Sökning: "Media Synchronicity Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Media Synchronicity Theory.

 1. 1. SEND NUDES! Media Preference Choices for Cybersex Engagement in Long-Distance Romantic Relationships

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Linnea Nordqvist; Anastasia Exner; [2020-09-03]
  Nyckelord :Long-distance romantic relationships; Cybersex; Communication technology; Media Synchronicity Theory; Media Richness Theory; Media preferences;

  Sammanfattning : Based on Media Richness Theory and Media Synchronicity Theory, the present study tests the theories' applicability in predicting media preferences to engage in cybersex among individuals involved in long-distance romantic relationships. The study examines and further develops the research field, testing for correlations between different demographic and relationship variables and medium preferences. LÄS MER

 2. 2. ”DARLING, WE NEED TO TALK. SWITCH ON YOUR PHONE, PLEASE!” Patterns of Communication Channel Use for Self- Disclosure in Long-Distance Romantic Relationships

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aline Wörle; [2018-07-04]
  Nyckelord :Interpersonal relationships; communication channels; long-distance romantic relationships; geographically-close romantic relationships; self-disclosure; social exchange theory; social information processing theory; media richness theory; media synchronicity theory;

  Sammanfattning : Based on social penetration theory, social information processing theory and mediasynchronicity theory, the present study explores the role of different communicationchannels in romantic relationships in terms of self-disclosure. Especially, it seeks toinvestigate how self-disclosure influences the choice of communication channel usewithin long-distance romantic relationships. LÄS MER

 3. 3. The role of instant messenger as computermediated communication tool for knowledge sharing and teamwork performance

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Johannes Hönlinger; [2018]
  Nyckelord :instant messenger; computer-mediated communication; teamwork performance; emoticons; CMCI;

  Sammanfattning : Background: The virtuality of teams has increased due to the emergence computer-mediated communication (CMC) tools in the last decades. The push of instant messengers (IM) in private life has also lead to a stronger influx in the professional context. LÄS MER

 4. 4. Intern kommunikationsstrategi i bemanningsföretag : En kvalitativ studie om hur konsulter och konsultchef uppfattar att kommunicera genom digitala verksamhetsstöd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Tommy Gustavsson; Daniel Zuniga; [2017]
  Nyckelord :Informationslogistik;

  Sammanfattning : Studien är genomförd i en fallverksamhet som är verksam inom bemanningsbranschen. Studien är ett examensarbete utfört av studenter på Linnéuniversitetets program för informationslogistik under vårterminen 2017. Den här studien har undersökt hur konsulter uppfattar att kommunicera via ett digitalt verksamhetsstöd med konsultchef. LÄS MER

 5. 5. Webbportaler i förskolan Pedagogers upplevelser av datormedierad kommunikation med vårdnadshavare

  Magister-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Patrick Dorls; [2016-02-22]
  Nyckelord :Förskola; Webbportal; Kommunikation; pedagog; vårdnadshavare; förälder; datormedierad kommunikation; lärplattform;

  Sammanfattning : Today more and more pre-schools in Sweden have started to implement web portals. The ex-tent of functions of those digital platforms differs and so do possible scopes of use as docu-mentation, organisation, administration and communication.That kind of computer-mediated communication is in the interest of this study. LÄS MER