Sökning: "Media diets"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Media diets.

 1. 1. "Un-masking the Mask-Issue". Examining People´s Meaning-Making Processes and Risk-Cultural Norms regarding Facemasks.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tim Arasimowicz; [2021-07-27]
  Nyckelord :Facemasks; Efficiency; Communication; Media diets; COVID-19; Sensemaking; Meaning-Making; Noticing; Acting; Risk Culture; Trust in Authorities; Anticipation; Accountability; Framing;

  Sammanfattning : While most of the world quickly came to terms with covering their noses and mouths in crowded places, people in Sweden have mostly gone without, riding buses and metros, shopping for groceries, and going to school maskless, with only a few rare souls have covered up (Novus, 2021). Officials from the Swedish Public Health Authority (PHA) have repeatedly argued that masks are not effective enough at limiting the spread of the virus to warrant mass use, insisting it is more important to respect social distancing and handwashing recommendations. LÄS MER

 2. 2. Kost- och livsmedelsval vid tyreoideasjukdom : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Marta Gran; Marcus Sundberg; [2021]
  Nyckelord :Tyreoidea; sköldkörtel; sköldkörtelssjukdom; kost; livsmedelsval; diet; matvanor; informationskällor; enkätstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund Tyreoideasjukdomar räknas idag som folksjukdom i Sverige. Behandlingsalternativen är begränsade och ofta kvarstår symptom trots påbörjad läkemedelsbehandling. Forskningen inom området är begränsad, vilket medför att ingen kosthållning kan rekommenderas som kompletterande behandling vid tillståndet. LÄS MER

 3. 3. Sökandet efter en balanserad kosthållning : En intervjustudie om hur unga kvinnors förhållningssätt till sin kosthållning påverkas av sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Amanda Stenbacka; Stephanie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Sociala medier; unga kvinnor; kosthållning; intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund Idag har forskningen kommit långt med arbetet om hur en hälsosam kosthållning bör ser ut, men med ständigt florerande kostråd i media kan det vara svårt för allmänheten att veta vad som stämmer. En av de nyare informationskanalerna där många budskap om kost finns är sociala medier, där unga kvinnor är de flitigaste användarna. LÄS MER

 4. 4. Water Insoluble Fraction of Nopal (Opuntia ficus) Cladodes Beneficially Affects Postprandial Appetite-related Variables, while the Soluble Fraction Has No Effect: A Randomized Crossover Study in Healthy Volunteers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Phuong Dung Kieu; [2020]
  Nyckelord :Nopal cladodes; appetite variables; dietary fiber; hydrolysis index; obesity; applied nutrition; food chemistry; industriell näringslära; livsmedelskemi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: The world has witnessed a global trend of increasing obesity, which is directly linked to non-communicable diseases, such as type 2 diabetes (T2D). The epidemic of obesity is largely associated with consumption of high calorie diets and low physical activity. LÄS MER

 5. 5. The buzzing future of food: Opportunities and barriers for Denmark to normalize insects as a sustainable meat alternative

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Selja Snorradottir; [2019]
  Nyckelord :edible insects; meat alternative; integral theory; barriers; opportunities; sustainability science; Denmark; Social Sciences;

  Sammanfattning : Insects have been recommended by the FAO as a sustainable food alternative to meat. Despite their nutritional quality and sustainability, most Western countries still see insects as belonging far away from the dinner table. Although still a niche market, Denmark has been at the forefront of innovation and adoption of edible insects. LÄS MER