Sökning: "Media prov"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Media prov.

 1. 1. BAKTERIELL AVDÖDNING MED SYNLIGT LJUS VID VÅGLÄNGDERNA 650- RESPEKTIVE 410 NM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanan Almoeil; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAKTERIELL AVDÖDNING MED SYNLIGT LJUS VID VÅGLÄNGDERNA 650- RESPEKTIVE 410 NM EN FRAMTIDA METOD ATT BEHANDLA PATOGENA BAKTERIER HANAN ALMOEIL Almoeil, H, Bakteriell avdödning med synligt ljus vid våglängderna 650- respektive 410 nm. En framtida metod att behandla patogena bakterier. LÄS MER

 2. 2. Minimering av resursanvändning för ett CIP-system : Undersökning med faktorförsök

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Maskinteknik

  Författare :Linnea Söderling; [2018]
  Nyckelord :CIP; clean-in-place; brewery; water usage; CIP; clean-in-place; bryggeri; vattenanvändning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utforska möjligheten att minska resurssvinnet vid utförande av en så kallad clean-in-place-rengöring. Arbetet svarar på frågor gällande de möjligheter som finns att effektivisera rengöringsprocessen alternativt att minska medieförbrukningen genom att förkorta sköljtider. LÄS MER

 3. 3. Idrottslärares arbete med friluftsliv på gymnasiet : En undersökning om friluftslivsundervisningens förutsättningar ur ett läroplansteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jakob Sundblad; Daniel Bagge; [2018]
  Nyckelord :friluftsliv; friluftslivsundervisning; idrott och hälsa; gymnasiet; idrottslärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Syftet med studien är att ta reda på hur lärare undervisar i och arbetar med praktiska och teoretiska bedömningstillfällen i friluftsliv i idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Studien ämnar undersöka hur lärarna upplever arbetet med styrdokumentet och om lärarna kan utläsa vilket lärande som ska ske i friluftslivsundervisningen? Frågeställningar: Vad får elever lära sig i friluftsliv i kursen idrott och hälsa 1? Vilka metoder används för att bedöma elever? Upplever lärare att de har förutsättningar för att bedriva friluftslivsundervisning? Metod: Insamlingen av empiriskt material utgick från en webbaserad enkätundersökning med 51 responderande lärare i idrott och hälsa. LÄS MER

 4. 4. System för insamling av väderdata

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Isak Laurell; Linus Sjöholm; [2017]
  Nyckelord :Arduino; mikrokontroller; TTL; väder; vädersystem; utvecklingsmodell; v-modellen; automation;

  Sammanfattning : På försvarets materielverk (FMV) i Karlsborg utförs prover av militära vapensystem. Ofta när prov genomförs samlas också väderdata in för att veta om yttre faktorer kan påverka en träffbild. Insamling av väderdata är en manuell process som FMV önskar att automatisera. LÄS MER

 5. 5. Vad menas med demokrati? : en kritisk diskursanalys av demokratibegreppet i svenska tidningars ledare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Adrian Olsson; [2016]
  Nyckelord :press; Sverige; demokrati; ledarsidor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demokratibegreppet kan få flera betydelser. Det råder konkurrens kring att definiera det. Media är en arena varpå denna konkurrens kan förekomma. Tidningars ledarsidor kan betraktas som den del av tidningars innehåll där tidningens politiska ställningstaganden kommer till uttryck som starkast. LÄS MER