Sökning: "Media prov"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Media prov.

 1. 1. BAKTERIELL AVDÖDNING MED SYNLIGT LJUS VID VÅGLÄNGDERNA 650- RESPEKTIVE 410 NM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanan Almoeil; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAKTERIELL AVDÖDNING MED SYNLIGT LJUS VID VÅGLÄNGDERNA 650- RESPEKTIVE 410 NM EN FRAMTIDA METOD ATT BEHANDLA PATOGENA BAKTERIER HANAN ALMOEIL Almoeil, H, Bakteriell avdödning med synligt ljus vid våglängderna 650- respektive 410 nm. En framtida metod att behandla patogena bakterier. LÄS MER

 2. 2. Minimering av resursanvändning för ett CIP-system : Undersökning med faktorförsök

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Maskinteknik

  Författare :Linnea Söderling; [2018]
  Nyckelord :CIP; clean-in-place; brewery; water usage; CIP; clean-in-place; bryggeri; vattenanvändning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utforska möjligheten att minska resurssvinnet vid utförande av en så kallad clean-in-place-rengöring. Arbetet svarar på frågor gällande de möjligheter som finns att effektivisera rengöringsprocessen alternativt att minska medieförbrukningen genom att förkorta sköljtider. LÄS MER

 3. 3. System för insamling av väderdata

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Isak Laurell; Linus Sjöholm; [2017]
  Nyckelord :Arduino; mikrokontroller; TTL; väder; vädersystem; utvecklingsmodell; v-modellen; automation;

  Sammanfattning : På försvarets materielverk (FMV) i Karlsborg utförs prover av militära vapensystem. Ofta när prov genomförs samlas också väderdata in för att veta om yttre faktorer kan påverka en träffbild. Insamling av väderdata är en manuell process som FMV önskar att automatisera. LÄS MER

 4. 4. Bedömning : En studie om provkonstruktion och elevtexter på gymnasiets nationella prov

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nina Oussi Nylen; [2016]
  Nyckelord :nationella prov; undervisning; gymnasieskolan; national-exam; construction; Swedish school;

  Sammanfattning : Pisa results have continually indicated a deficiency in reading and writing amongst Swedish students, which have led to discussions within Swedish media and the political arena. It was my interest in the national-exam´s key role in the Swedish school that led me to examine the contruction and the students understanding of this test. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse och utvärdering av tre kromogena medier för detektion av Extended-spectrum β-lactamase hos Enterobacteriaceae

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ida Svensson; [2016]
  Nyckelord :β-laktamas; β-laktamantibiotikaresistens; ESBL; selektiva medier; kromogena medier;

  Sammanfattning : Kliniska användandet av antibiotika är under ett allt större hot då bakterier har utvecklat resistens mot många klasser av antibiotika som används i sjukvården. Resistensgener hos bakterier finns kromosomalt eller burna av plasmider som kan förvärvas från andra bakterier. LÄS MER