Sökning: "Media trust"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade orden Media trust.

 1. 1. Ett gränsland mellan privatliv, politik och att framstå som äkta : En kvalitativ studie i hur ungdomar upplever svenska partiledare på Instagram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Frida Burell; Charlotte Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Instagram; party leaders; self-presentation; personal branding; authenticity; Instagram; partiledare; självpresentation; personligt varumärke; autenticitet;

  Sammanfattning : På Instagram postar idag svenska partiledare bilder som är av vardaglig karaktär och föreställer situationer och miljöer man vanligtvis inte brukar se en partiledare i. Vi ser dem spela pingis inför publik, vi ser dem ta promenader i skogen med familjen och vi ser dem iklädda supporterkläder på en landskamp. LÄS MER

 2. 2. The Country-of-Origin Effect in the Personal Care Market : A study on Swedish consumers’ perception of Chinese products

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Simon Andersson; Gustaf Persson; [2019]
  Nyckelord :Country-of-origin; COO; Country-of-origin effects; Product evaluation; Cultural differences; Made in China; Consumer behaviour; Purchase decision; Trust;

  Sammanfattning : Title: The Country-of-Origin Effect in the Personal Care Market  Level: Final assignment for Bachelor’s Degree in Business Administration Author: Simon Andersson and Gustaf Persson Supervisor: Jonas Kågström Date: 2019 – January Aim: The study aims to analyse Swedish consumers’ perceptions on the Country-of-Origin effects regarding Chinese products. Method: The study is based on a quantitative method. LÄS MER

 3. 3. Innehållet räknas : När marknadsföring skapar varumärkestillit och varumärkeslojalitet

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Albin Bergh; [2019]
  Nyckelord :Social media; digital marketing; content marketing; consumers; value creation; brand trust; brand loyalty; informative posts; personal posts; entertaining posts; Sociala medier; digital marknadsföring; innehållsmarknadsföring; konsumenter; skapa värde; varumärkestillit; varumärkeslojalitet; informerande inlägg; personliga inlägg och underhållande inlägg;

  Sammanfattning : How and what companies publishes on social media have become more important. Different types of post generate different type of effects and if companies want to create brand loyalty and brand trust they must take this in consideration. LÄS MER

 4. 4. Relationen kommunikationsbyrå–kund : En kvalitativ studie om vad medarbetare vid kommunikationsbyråer och deras kunder upplever som centralt i sin relation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Edvin Hellsing; William Axenborg Wallér; [2019]
  Nyckelord :Communication; Relations; Relational Communication; Communication Agencies; Social Exchange Theory; Kommunikation; Relation; Relationell kommunikation; Kommunikationsbyråer; Social Exchange Theory;

  Sammanfattning : The aim of the study is to develop knowledge about what employees in communication agencies and its customers perceive as central to the relationship. The research questions are: What do communication agencies experience as central to the relationship with customers? and What do customers experience as central in the relationship with communication agencies? Based on Social Exchange Theory (SET), supplemented with Behaviorally Driven Relationship Marketing Theory (BRM), we have investigated what is central in the communication agency– customer. LÄS MER

 5. 5. Låt influencers utbilda och inte påverka : En kvalitativ studie om politisk förtroende & samarbeten på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Fanny Jansson; Oliver Paschetto Jensin; [2019]
  Nyckelord :Politics; Influencers; First-time voters; Confidence; Youth Associations; Social media; Politik; Influencers; Förstagångsväljare; Förtroende; Ungdomsförbund; Sociala medier;

  Sammanfattning : Political actors and parties have, during the parliamentary elections 2018, marketed themselves in a different way than before. Many influential people on social media who have a younger audience have been involved in the electoral movement and tried to make the "most important" issues easier to understand. LÄS MER