Sökning: "Medias påverkan på livsstil"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Medias påverkan på livsstil.

 1. 1. Hur ser hemmen ut i Sköna hem? : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Johan Gunhamre; [2017]
  Nyckelord :Hemmet; samhället; media; identitet; livsstil och stadsutveckling;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hem i Sverige, platserna där hemmen är lokaliserade, samt om de boende och deras inredningar. Fokuset ligger på människors identiteter, livsstilar och smak, samt stadsutveckling. Syftet med den här uppsatsen är att i mer generella termer diskutera stadsutvecklingen i förhållande till hemmets utveckling. LÄS MER

 2. 2. Medias påverkan på individers kostvanor och fysiska aktivitet : en kvalitativ studie om livsstilsbudskap och hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Katarina Persson; [2011]
  Nyckelord :Media message; lifestyle; impact; diet physical activity;

  Sammanfattning : I dagens samhälle sprids budskap om hälsa och en hälsosam livsstil genom en mängd olika informationskanaler, där kanske den största är media. Då mediavärlden kan ses som en stark trendsättare och då de flesta människor på ett eller annat sätt kommer i kontakt med media och dess budskap, var syftet med denna studie att undersöka hur individen upplever att medias budskap om hälsa påverkar livsstilen gällande kostvanor och fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Skönhetens dimensioner : ur fem perspektiv

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Fatima Velic; Ema Catovic; Nina Ekman; Kristina Forsberg; Camilla Hellman; [2006]
  Nyckelord :Identitet; kropp; utseende; livsvillkor; hälsa; ideal;

  Sammanfattning : Dagligen exponeras vi av information om hur vi bör träna, äta och leva för att må bra. Rådgivning står att finna överallt, via TV, Internet och veckotidningar där olika hälso- och skönhetsexperter ger tips och råd om hur vi bäst kan hålla kroppen i form. LÄS MER