Sökning: "Mediation"

Visar resultat 1 - 5 av 578 uppsatser innehållade ordet Mediation.

 1. 1. Medlingens användning i kommersiella tvister : En empirisk studie av bolagsjuristers användning av medling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Sundvall; [2022]
  Nyckelord :Medling; kommersiella tvister; bolagsjurister;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur medling idag används i kommersiella tvister. Arbetet har visat att kommersiella parter i högre utsträckning väljer skiljeförfarande än medling. Vidare utreds de bakomliggande orsakerna till den begränsade användningen. LÄS MER

 2. 2. Reap What You Sow: How Effort-Reward Reciprocity Impacts the Job Satisfaction of Self-Employment

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Theodor Ekenstedt; [2022]
  Nyckelord :Job Satisfaction; Self-Employment; Effort-Reward Imbalance;

  Sammanfattning : This study examines how effort-reward reciprocity at work impacts the job satisfaction of the self-employed. The self-employed regularly show higher job satisfaction than the wage-employed. Theories point toward effort-reward reciprocity, the balance between what one gives and what one receives at work, as a predictor of higher job satisfaction. LÄS MER

 3. 3. Medling vid anledning av brott: En behandling i skymundan : En kvalitativ studie om medlarnas erfarenheter kring samarbetet med polisen samt möjliga lösningar för verksamhetens utmaningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Carl Magnus Sjögren; Julia Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :VOM; Sweden; new institutional theory; domain conflict; domain consensus; integration; collaboration; Medling vid brott; Sverige; nyinstitutionell organisationsteori; domänkonflikt; domänkonsensus; integration; samverkan;

  Sammanfattning : Victim-Offender Mediation (VOM) is a common measure to handle criminal behaviour among the youth. The treatment has however encountered some difficulties in Sweden given its inefficient implementation and organisation. LÄS MER

 4. 4. New Holocaust Literature: Third-Generation Identity, Memory, and the Reader in Hanna Rajs' Under Månen (2020)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Anna Hofman; [2022]
  Nyckelord :poetry; Holocaust literature; third generation; Jewish writing; collective memory; Hanna Rajs; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This thesis explores the functions of memory, collective identity, and communication of those same categories to the reader by means of the poetic form in Hanna Rajs’ poetry collection Under månen (2020). Situated or framed within a discussion on Holocaust Literature, Rajs’ poetry is considered in the light of a general historical purview of Holocaust writing, and her specific place within an authorial Jewish third-generation tradition in diaspora, specifically in Sweden and in Europe. LÄS MER

 5. 5. Le désir mimétique dans Les inséparables par Simone de Beauvoir

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Nadja Grände; [2022]
  Nyckelord :Les inséparables; Le désir mimétique; Girard; Beauvoir; médiation externe; médiation interne; sujet; médiateur; objet;

  Sammanfattning : This study examines how the désir triangulaire, first defined by the French sociologist andanthropologist René Girard in his essay Mensonge romantique et vérité romanesque (1961), ispresented in the novel Les inséparables (2020), written by the French author Simone deBeauvoir. The result of this study indicates a presence of desire in the four main relationshipsof the novel due to a désir triangulaire present between the parts of the relationship. LÄS MER