Sökning: "Medical Department"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Medical Department.

 1. 1. Jämförelse mellan mjukvaruprogrammen Qlab och TomTec vid beräkning av vänster förmaksvolym

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Beatrice Lienau; [2018]
  Nyckelord :3d; Qlab; TomTec; vänster förmaksvolym; jämförelse;

  Sammanfattning : Lienau, B. Jämförelse mellan mjukvaruprogrammen Qlab och TomTec vid beräkning av vänster förmaksvolym. Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för Biomedicinsk vetenskap, 2018. LÄS MER

 2. 2. Effekten av interventioner gällande följsamhet till kliniska riktlinjer för PVK

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amanda Berg; Nina Niklewski; [2018]
  Nyckelord :evidens-baserad omvårdnad; följsamhet; intervention; PVK; riktlinje;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inläggning av perifer venkateter (PVK) är en vanligt förekommande medicinsk-teknisk åtgärd inom sjukvården. För att kunna möjliggöra kvalitet, säkerhet och förhindrande av komplikationer behövs riktlinjer som vårdpersonal kan förhålla sig till. LÄS MER

 3. 3. Deep Learning Algorithms for Cardiac Image Classification and Landmark Detection

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Anton Holm; [2018]
  Nyckelord :Deep Learning; Machine Learning; Medical Image analysis; Image analysis; Deep Neural Networks; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : With the increase in computational power, deep learning algorithms have become an active field of research over the last 7 years. These data-driven machine learning algorithms have produced good results in many applications, image analysis being one of them. LÄS MER

 4. 4. Organisationsförändringar på Medicinavdelningen akut på Helsingborgs lasarett

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mirjeta Bajrami; [2018]
  Nyckelord :organisationsförändringar; implementering; sjukvård; ledare; medarbetare;

  Sammanfattning : This study aims to examine the implementation issues that can occur when organizational changes are implemented. In order to concretise the argument, the study is limited to The Medical Department (MAVA) in Helsingborg´s hopital. MAVA and the hospital in Helsingborg has become among the most criticized in Sweden over the past two years. LÄS MER

 5. 5. Dubbeldokumentation inom sjukvården : Uppkomst och kartläggning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Lukas Dlouhy; Mikael Ragnarsson; [2018]
  Nyckelord :duplication; time-effective; ineffective; case study; e-health; healthcare system;

  Sammanfattning : This report is about double documentation in health care. In today's healthcare, there is a problem with the staff entering the same information in several different systems. It creates more work and takes precious time for an already strained business. The healthcare professionals are feeling more stressed with the increasing workload. LÄS MER