Sökning: "Medical age assessments"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Medical age assessments.

 1. 1. "Åldern är ju bara en siffra" : En antropologisk litteraturstudie om medicinska åldersbedömningar på ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Ingrid Bäckström; [2018]
  Nyckelord :Medical age assessments; unaccompanied refugee children; disciplinary power; discourse; age classification; anthropology; Medicinska åldersbedömningar; ensamkommande flyktingbarn; disciplinär makt; diskurs; åldersklassifikation; kulturantropologi; antropologi;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to examine the justifications of the swedish government to perform medical age assessments on unaccompanied refugee children seeking asylum in Sweden. These governmental justifications were analyzed through Michel Foucault's theory of disciplinary power as well as through anthropological research on classification of age. LÄS MER

 2. 2. Hur gammal är du egentligen? - Om ålderns betydelse för frågan om uppehållstillstånd samt användningen av medicinska åldersbedömningar i asylprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Dahl; [2018]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; EU-rätt; EU law; folkrätt; public international law; migrationsrätt; migration law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2015, 35 369 unaccompanied minors sought asylum in Sweden. A large amount of these children came from Afghanistan – a country that is in lack of a civil registration system and where the citizens lack access to identity documents. LÄS MER

 3. 3. Medicinska åldersbedömningar i asylprocessen - Rättssäkert?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Dorotea Svensson; [2017]
  Nyckelord :administrative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2015, more than 35 000 unaccompanied children came to Sweden to seek asylum and only 12 % of them submitted some form of written document, for example an identity card, to confirm their identity. Due to the predicted high levels of unaccompanied asylum-seeking children, the Swedish Government decided on 19 May 2016 to instruct National Board of Forensic Medicine to begin implementing medical age assessments on the basis of current research and proven experience. LÄS MER

 4. 4. En fråga om ålder – bevisvärderingen av medicinska läkarundersökningar av ensamkommande barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Trattner; [2017]
  Nyckelord :asyl; åldersbedömning; migrationsrätt; bevisvärdering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Asylrätten är i ständig förändring och är ofta i fokus i den politiska debatten. Kritik mot förändringar finns alltid från olika håll. När en person lämnar in sin asylansökan till Migrationsverket måste ett beslut fattas förhållandevis snabbt. LÄS MER

 5. 5. "The medical assessment should give us an answer to the question we have posed: is the person a child or an adult?" The boundaries of medical age assessments on unaccompanied minors in Swedish asylum procedures.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Tijana Sutalo; [2017]
  Nyckelord :Sweden; unaccompanied minors; asylum; medical age assessments; communications; systems theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : With the events of 2015, commonly referred to as the refugee-situation, a light has been cast on various European Union member states’ handling of asylum seekers. In relation to overall stricter procedures, the Swedish state has proposed a series of restrictive policies to cope with the situation. LÄS MER