Sökning: "Medical errors"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Medical errors.

 1. 1. Yrkesrelaterade stressfaktorer och dess påverkan på patientsäkerheten – En systematisk litteraturstudie ur operationssjuksköterskans och kirurgens perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Arnell; Emelie Lindén; [2020-06-26]
  Nyckelord :Kirurg; Operationssjuksköterska; Patientsäkerhet; Stresshantering; Yrkesrelaterad stress;

  Sammanfattning : Background: The scrub nurse and the surgeon are working tightly in a cross-professional team during the surgery. Their specific responsibilities in combination with a demanding and complex work environment can contrite to perceived stress, with a negative impact on the work done by the surgical team and ultimately influence patient safety negatively. LÄS MER

 2. 2. VÅRDPERSONALENS ERFARENHETER AV ATT HA FÖRORSAKAT EN VÅRDSKADA

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexsandra Benfield; Henrik Lundius; [2020]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Second victim; Sjuksköterskor; Sjukvårdspersonal; Säker vård; Vårdskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas 100 000 svenska patienter av vårdskador. Bakom varje vårdskada står minst en vårdpersonal som gjort ett misstag eller en felbedömning. Världen över beskrivs liknande situationer där den som förorsakat en vårdskada också beskrivs som ett “offer”, ett så kallat “second victim”. LÄS MER

 3. 3. A Digitized Workflow for Risk and Requirement Management

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Andrea Lundkvist; [2020]
  Nyckelord :Digitizing; quality management systems; medical device; risk management; requirement management;

  Sammanfattning : To ensure the safety for both patients and personnel using medical equipment there are several regulations. The regulations differ between countries and the largest markets are the US and Europe. There are regulations regarding both risk and requirement management and for a digitized signature process. LÄS MER

 4. 4. An Analysis in Patient Safety : Alternative Patient Identification using a Mobile Application

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Patrick Carrera Jeri; Isabelle Lind; [2020]
  Nyckelord :Patient identification; NFC; ID band; mobile application.;

  Sammanfattning : With a strong and continuous development in medical technology products, the need to connect the right data to the right person is increasing, a form of patient identification. When the identification is not working it could lead to catastrophic accidents like the wrong person being operated. The problem could be solved with a mobile application. LÄS MER

 5. 5. A Community's Impact on The Innovation Process : A study within the healthcare sector

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Emelie Schaumburger; Louise Lagerlöf; [2020]
  Nyckelord :Innovation; Community; User-Community; Host-Firm Community; Healthcare;

  Sammanfattning : Today's increasing world population has put a strain on the healthcare system due to the spread of diseases that requires new knowledge and technology. As a consequence, problems regarding medical errors and quality can lead to the cause of death. However, salvation to these problems can be innovative solutions. LÄS MER