Sökning: "Medical records"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden Medical records.

 1. 1. An assessment of patients followed for Hepatitis B at the Department of Infectious Diseases at Örebro University Hospital : - Factors associated with significant liver fibrosis evaluated by transient elastography

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Therese Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Chronic hepatitis B; Liver stiffness; Liver fibrosis; Transient elastography; Risk factors;

  Sammanfattning : Introduction: Chronic hepatitis B (CHB) is a viral infection that can lead to development of fibrosis and hepatocellular carcinoma (HCC). Several factors affecting disease progression have been reported, such as sex and region of origin. Liver stiffness and fibrosis can be evaluated using transient elastography. LÄS MER

 2. 2. Kroniska sår hos hund och katt : sårvårdsåtgärder, uppkomst och komplikationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Strandberg; Sara Lilja; [2019]
  Nyckelord :kroniska sår; hund; katt; sårvårdsåtgärder; sårläkning;

  Sammanfattning : Sårvård är ett viktigt område för djursjukskötare då de har regelbunden patientkon-takt och ansvar för utförandet av sårvården. För att uppnå optimal sårvård är kunskap om allmän sårläkning, hur sårbedömning utförs samt sårvårdsåtgärder för olika typer av sår viktigt för en djursjukskötare. LÄS MER

 3. 3. Prevalence of diabetes and prediabetes in patients with serious psychiatric disorders. : A retrospective study of medical records in Region Örebro County, 2016-2017

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Sanna Björklund; [2019]
  Nyckelord :diabetes mellitus; prediabetes; psychiatric disorders; glycaemic control; risk factors;

  Sammanfattning : Introduction Patients with serious psychiatric disorders have an increased morbidity and mortality in somatic diseases and elevated prevalence of both diabetes and prediabetes. This increased frequency of somatic diseases is believed to be associated with life style choices and side effects of the antipsychotic medication. LÄS MER

 4. 4. Förekomsten av postoperativa sårinfektioner hos hundar efter TPLO

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elina Henriksson; Jennifer Lidén; [2019]
  Nyckelord :Tibial plateau levelling osteotomy; postoperativ sårinfektion; främre korsbandsruptur; hypotermi; anestesilängd; TPLO; hund; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Ruptur av det främre korsbandet är den vanligaste ortopediska skadan hos hund (Davis 2009). Tibial plateau levelling osteotomy (TPLO) är en av de vanligaste operationsmetoderna för att åtgärda den här typen av skada (Stine, Odum & Mertens 2018). LÄS MER

 5. 5. Unsupervised machine learning to detect patient subgroups in electronic health records

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elin Lütz; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; unsupervised learning; clustering; EHR; electronic health records; ICD; diagnosis codes.; Maskininlärning; oövervakat lärande; klustring; EHR; digitala patientjournaler; ICD; diagnoskoder;

  Sammanfattning : The use of Electronic Health Records (EHR) for reporting patient data has been widely adopted by healthcare providers. This data can encompass many forms of medical information such as disease symptoms, results from laboratory tests, ICD-10 classes and other information from patients. LÄS MER