Sökning: "Medicinering"

Visar resultat 1 - 5 av 280 uppsatser innehållade ordet Medicinering.

 1. 1. Diabetes typ II - Patienters upplevelse av livsstilsförändringar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elena Claudia Turcu; Josefin Ronnheden; [2019-08-16]
  Nyckelord :diabetes typ 2; livsstilsförändringar; ; kost; fysisk aktivitet; egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 (Diabetes) är en folksjukdom världen över där antalet insjuknande ökar varje år. Diabetes typ 2 är en livsstilsrelaterad sjukdom vilket innebär att ohälsosamma levnadsvanor såsom bland annat bristande kost, minimal fysisk aktivitet och rökning ökar risken för att drabbas. LÄS MER

 2. 2. Hur personer med hypotyreos upplever sin livskvalité

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Johanna Öhman; Isabelle Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Experience; Hypothyroidism; Nurse; Nursing; Quality of life; Hypotyreos; Livskvalité; Omvårdnad; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotyreos är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna. Varje år insjuknar människor i sjukdomen och vanligast är att kvinnor drabbas. Att drabbas av hypotyreos innebär att man har brist på tyreoideahormoner i sköldkörteln och att energiproduktionen går på sparläge. LÄS MER

 3. 3. ATT UTVECKLA EN KRETSKORTSPROTOTYP : UTVECKLING AV EN SMART PILLERDOSA

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anders Hallberg; Jonathan Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Schematic. PCB; Embedded systems. Electronics development. Sustainability.; Kretsschema. PCB. Inbyggda system. Elektronikutveckling. Hållbarhet.;

  Sammanfattning : I den moderna mjukvaruingejörsvärlden så finns det vissa metriker som används för att mäta storleken och ansträngningen av ett projekt. Med detta så får man insikt om hur ingenjörer arbetar, men när det kommer till nyutbildade mujukvaruingenjörer så saknas det dokumentation. LÄS MER

 4. 4. Vilka interventioner kan förbättra läsförståelsen hos elever med ADHD? -En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Andersson; [2019]
  Nyckelord :ADHD; grundskolan; lässvårigheter; läsförståelse; interventioner; metoder; arbetssätt; strategier;

  Sammanfattning : Elever med diagnosen ADHD har samtidigt ofta andra svårigheter. En bristande läsförståelse är en sådan vanligt förekommande svårighet. Syftet med denna uppsats var därför att undersöka vilka interventioner som kan stärka läsförståelsen hos dessa elever. LÄS MER

 5. 5. Att leva med ett transplanterat hjärta : En litteraturstudie från patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Amira Elwira Ben Rouha; Ibtissam Mesrour; [2019]
  Nyckelord :Heart transplantation; patients’ perspective; experiences; transition and adjustment; Hjärttransplantation; patientperspektiv; upplevelser; omställning och anpassning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärttransplantation har utförts sedan 1960-talet och är idag det sista behandlingsalternativet vid svår och icke behandlingsbar hjärtsvikt. Efter en hjärttransplantation följer en livslång medicinering för att minimera risken för avstötningar. LÄS MER