Sökning: "Medicinering"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade ordet Medicinering.

 1. 1. Patienters upplevda erfarenheter av fysisk aktivitet vid långvarig smärta : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Noah Gustafsson; Ludvig Hedblom; [2019]
  Nyckelord :Egenvård; Fysisk aktivitet; Långvarig smärta; Patientupplevelse; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Fysisk aktivitet har bevisats vara ett alternativ eller komplement till medicinering vid långvarig smärta. Ett av de vanligaste hindren till uteblivna rekommendationer av fysisk aktivitet konstateras vara sjuksköterskans kunskapsbrist gällande behandlingsmetoden. LÄS MER

 2. 2. Hypovadå?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Michelle Dahl; [2019]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; Hypotyreos; Sköldkörtelsjukdom; Vård; Genus;

  Sammanfattning : Sköldkörtelsjukdom ökar för varje år, sedan 2007 har antalet med diagnosen ökat med 42%. Hypotyreos är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige men tiotusentals upplever att vården de får inte hjälper. LÄS MER

 3. 3. Smärtupplevelser hos patienter med avancerad cancer : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Erika Eriksson; Tove Mathilda Hansson; [2019]
  Nyckelord :Avancerad cancer; litteraturöversikt; patient; smärta; upplevelser; vuxna.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är ett återkommande begrepp i beskrivningen av patienter som lider av avancerad cancersjukdom. För att som sjuksköterska kunna smärtlindra dessa patienter behövs förståelse och insikt i den typ av smärta som patienterna upplever. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av pillerdosaenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Diana Flach; [2019]
  Nyckelord :Bachelor thesis; Thesis; Mechanical engineering; Uppsala University; Design; Product development; Pill box; Pill box unit; Medication; Examensarbete; Maskinteknik; Kandidatuppsats; Uppsala Universitet; Konstruktion; Design; Produktutveckling; Pillerdosa; Dosett; Pillerdosaenhet; Medicinering;

  Sammanfattning : To tackle the problem of poor adherence to medication, pill boxes are manufactured to help patients store and organise their pills. Unfortunately, pill boxes alone cannot aide people with memory difficulties to improve their adherence to medication. A solution to this problem is to improve pill boxes by integrating technology. LÄS MER

 5. 5. Parkinsons sjukdom, patienters egna erfarenheter av att leva med sjukdomen.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elin Nilsson; Natali Bacquin; [2019]
  Nyckelord :Emotioner; Erfarenhet; Förändrad livssituation; Medicinering; Parkinsons sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som leder till en ökad förstöring av de dopaminproducerande nervcellerna. Sjukdomen visar sig med symtom som rörelsehämning, muskelstelhet och skakningar. Det förekommer även kognitiva störningar som till exempel minnessvårigheter och talsvårigheter. LÄS MER