Sökning: "Medicinering"

Visar resultat 1 - 5 av 310 uppsatser innehållade ordet Medicinering.

 1. 1. Effekten av kanel på primär dysmenorré hos kvinnor – en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Erik Dunåker; Åsa Grundström; [2020-06-22]
  Nyckelord :kanel; dysmenorré; smärta; menstruation; cinnamon; dysmenorrhea; pain; menstruation;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel:Effekten av kanel på primär dysmenorré hos kvinnor - En systematisk översiktsartikelFörfattare:Erik Dunåker och Åsa GrundströmHandledare:Anna WinkvistExaminator:Jenny Van OdjikLinje:DietistprogrammetTyp av arbete:Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum:2020-04-21Bakgrund: Dysmenorré är ett globalt problem bland unga kvinnor och är för denna grupp den främsta orsaken till frånvaro från skola och jobb. Internationella tvärsnittsstudier indikerar att omkring 30-60% av kvinnor i åldern 15-49 år lider av primär dysmenorré, dvs mensvärk utan en bakomliggande sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av medicinering med centralstimulantia till vuxna personer med ADHD

  Magister-uppsats,

  Författare :Patrik Ahlberg; Urban Martinsson; [2020-01-15]
  Nyckelord :ADHD; vuxna; centralstimulantia; sjuksköterskor; adults; stimulants; nurses;

  Sammanfattning : AbstractBackground: The prescription of stimulants to adults with ADHD has increased significantly in recent years in Sweden. The nurse plays an important role in nursing and monitoring pharmaceuticals to this category of patients. LÄS MER

 3. 3. ”När jag tänkt att nä men nu orkar jag inte mer, […] tittar han på mig och så… Nu går vi ut säger han.” : En kvalitativ studie av hundens betydelse för personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Jacqueline Engström; Theodora Giannaki; [2020]
  Nyckelord :Hund; Psykisk hälsa-hund; Psykisk ohälsa; Anknytning; Social responsivitet;

  Sammanfattning : Syfte: Hunden har varit människans bästa vän i tusentals år, på senare år har hunden börjat användas som hjälpmedel i olika former av behandling. Psykisk ohälsa är ett växande problem, men forskning kring alternativa former av behandlingar är begränsad. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av säker läkemedelshantering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emelie Michael; Liv Rennéus; [2020]
  Nyckelord :Avvikelser; Erfarenheter; Kvalitativ; Sjuksköterska; Säker läkemedelshantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsavvikelser och bristande medicinering är största orsaken till undvikbara patientskador runt om i världen. Läkemedelshantering är sjuksköterskans ansvarsområde och tillhör en av de dagliga uppgifterna vid varje arbetspass. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan psykisk hälsa och oral hälsa - En journalstudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Volkan Asan; Pejman Assadinia; [2020]
  Nyckelord :Faculty of Dentistry Malmö University; mental illness; oral health; psychiatric outpatients; quality assurance;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka om det fanns samband mellan psykisk ohälsa och oral hälsa i en population. Det sekundära syftet var att utföra kvalitetsundersökning av journalföring på avdelningen för Oral diagnostik på Odontologiska fakulteten Malmö Universitet. LÄS MER