Sökning: "Medicinsk rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Medicinsk rätt.

 1. 1. Skydd eller chimär? Patientlagen ur ett äldre- och kapabilitetsperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Rutgersson; [2020-09-14]
  Nyckelord :Kapabilitet; Hälsokapabilitet; Sårbarhetsteori; Patientlagen; PL; Hälso- och sjukvårdslagen; HSL; Äldrerätt; Sköra äldre; Medicinsk rätt;

  Sammanfattning : Sedan 2015 regleras patientens roll i patientlagen (2014:821) (PL), med det uttryckta syftet att stärka patientens ställning. Idag utgör äldre patienter en stor och växande patientgrupp. LÄS MER

 2. 2. Centerpartiets motion 3.28 under partistämman 2019 : En argumentationsanalys över debatten rörande Centerpartiets motion 3.28 om manlig omskärelse och argumenten från Centerpartiet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Tobias Jäderqvist; [2020]
  Nyckelord :centerpartiet; religionsfrihet; omskärelse; argumentationsanalys; antisemitism;

  Sammanfattning : In September 2019, the Center Party held its party meeting and during that meeting the party went against the party leadership regarding motion 3.28 concerning male circumcision. From now on, the Center Party´s new direction regarding the issue of male circumcision would be that it would be banned unless the procedure was done for medical reasons. LÄS MER

 3. 3. Standardisering av pillerdosa med alarm

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ibrahim Alhelfi; [2020]
  Nyckelord :Victrix AB; standardization; Victrix AB; standardisering;

  Sammanfattning : Behandling med medicin innebär att inta rätt medicinsk mängd vid rätt tidpunkt. Mer en 50 % av patienterna missar minst en gång per vecka att inta sina mediciner enligt vårdrekommendationen. Victrix AB ville skapa en pillerdosa apparat som är anpassad för patienter med olika sjukdomar och svårigheter. LÄS MER

 4. 4. Hanteringen av bemötandefrågor i hälso- och sjukvården - teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Micha Hallberg; [2020]
  Nyckelord :Offentlig rätt; medicinsk rätt; bemötande; health law; hälso- och sjukvård; diskriminering; förvaltningsrätt; Inspektionen för vård och omsorg; IVO; Diskrimineringsombudsmannen; DO; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Forskning visar att när patienter upplever att de blir dåligt bemötta av hälso- och sjukvårdspersonal drabbas patienternas möjligheter att vara delaktiga i sin egen vård. Då är det viktigt att det finns någonstans patienterna kan vända sig och klaga. LÄS MER

 5. 5. Centrala venösa infarter på röntgenavdelningen : En litteraturöversikt om patientsäkerhet och bildkvalitet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medicinsk vetenskap; Luleå tekniska universitet/Medicinsk vetenskap

  Författare :Minna Lankinen; Marina Westman; [2020]
  Nyckelord :central venous access; contrast agent administration; catheter tip; flushing; computed tomography; centrala venösa infarter; kontrastmedel administrering; kateterspets; spolning; datortomografi;

  Sammanfattning : Centrala venösa infarter används inom vården för att administrera läkemedel, ge parenteral nutrition och för blodprovstagning. Indikationer på att en patient behöver en central venös infart är att patienten behöver akut vård eller långvarig intravenös administrering av läkemedel. LÄS MER