Sökning: "Medicinska åldersbedömningar"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Medicinska åldersbedömningar.

 1. 1. Age Assessment of Unaccompanied Minors in Sweden and the Rights of Children

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emil Johansson; [2019]
  Nyckelord :EU law; public international law; age assessment; unaccompanied minor; migration; asylum; Sweden; medical age assessment; radiological age assessment; benefit of the doubt; burden of proof; burden of inquiry; children s rights; human rights; medicinska åldersbedömningar; åldersbedömning; RMV; shared duty of fact finding; presumption of minority; prima facie child; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2015, Sweden saw a large influx of asylum-seekers into the country, many of whom claimed to be unaccompanied minor. Without personal documents to attest their age, the authorities often doubted these claims of minority, prompting a need for age assessment. LÄS MER

 2. 2. "Åldern är ju bara en siffra" : En antropologisk litteraturstudie om medicinska åldersbedömningar på ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Ingrid Bäckström; [2018]
  Nyckelord :Medical age assessments; unaccompanied refugee children; disciplinary power; discourse; age classification; anthropology; Medicinska åldersbedömningar; ensamkommande flyktingbarn; disciplinär makt; diskurs; åldersklassifikation; kulturantropologi; antropologi;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to examine the justifications of the swedish government to perform medical age assessments on unaccompanied refugee children seeking asylum in Sweden. These governmental justifications were analyzed through Michel Foucault's theory of disciplinary power as well as through anthropological research on classification of age. LÄS MER

 3. 3. Medicinska åldersbedömningar inom asyl- och brottmålsprocessen - ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jasmine Berggren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Medicinska åldersbedömningar i rättsärenden : Med fokus på rättssäkerhet och barnets bästa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ninib Haffo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Beslutsanalys av medicinska åldersbedömningar inom asylprocessen

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Besluts-, risk- och policyanalys

  Författare :Mikael Elenius; [2018]
  Nyckelord :age assessment; age determination; age test; decision analysis; decision model; unaccompanied refugee; refugee; asylum seekers; utility; åldersbedömning; åldersbestämning; ålderstest; beslutsanalys; beslutsmodell; ensamkommande; flykting; asylsökande; nytta;

  Sammanfattning : Här presenteras ett ramverk för beslutsanalytisk metod baserad på principen om maximering av den förväntade nyttan gällande värdering av olika alternativ för åldersbedömning av ensamkommande inom asylprocessen. Med detta ramverk som utgångspunkt görs en jämförelse mellan ett antal metoder (mognad hos visdomstand, knäled och handled samt Rättsmedicinalverkets metod baserad på både visdomstand och knäled) för medicinsk åldersbedömning. LÄS MER