Sökning: "Medicinteknisk produkt"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Medicinteknisk produkt.

 1. 1. Anestesisjuksköterskors avvikelserapporter utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv på ett universitetssjukhus

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kerstin Petersson; Susanne Annerfeldt; [2021]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Anestesisjuksköterskor; Avvikelser; Kategorier; Avvikelsesystem; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Avvikelserapportering är en viktig del i anestesisjuksköterskors patientsäkerhetsarbete. Genom att rapportera händelser uppmärksammas brister och liknande negativa händelser kan förebyggas. LÄS MER

 2. 2. A medical device for spinal motion restriction : Development of a device for safe and efficient patient handling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ylva Jersenius; Erika Möller; [2020]
  Nyckelord :Medical device; Prehospital emergency care; Spinal motion restriction; Paramedics; Industrial design engineering; Human-centred design; Usability; Medicinteknisk produkt; Prehospital akutsjukvård; Spinal rörelsebegränsning; Ambulanssjukvårdare; Teknisk design; Användarcentrerad design; Användbarhet;

  Sammanfattning : Prehospital emergency care is facing a paradigm shift. Spinal motion restriction (SMR) is a way to treat trauma patients with symptoms of spinal injury. It was earlier entitled as ‘routine SMR’, and included spine board and cervical collar. LÄS MER

 3. 3. Individanpassade tekniska mobilitetshjälpmedel för personer med neuromuskulära sjukdomar

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Malin Lehander; Klara Wallenbro; [2020]
  Nyckelord :Arduino; neuromuskulära sjukdomar; elektriska mobilitetshjälpmedel; standardisering; riskklassificering; CE-märkning;

  Sammanfattning : Några vanligt förekommande symtom vid neuromuskulära sjukdomar är muskelsvaghet, skakningar och balanssvårigheter. Dessa symptom medför ett behov av mobilitetshjälpmedel, till exempel elektriska rullstolar. Olika neuromuskulära sjukdomar innebär oftast olika symptom, vilket i sin tur ofta medför olika behov. LÄS MER

 4. 4. Risk Management in MedicalDevices: Hazard Identificationand Verification of MitigationControls

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Gislé Segura Roca; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During this project, the risk management of a medical device under development that deals with drug administration has been done. The aim of the project is to evaluate if part of the device is safe according to the current regulations in Sweden. LÄS MER

 5. 5. COLDZYME MUNSPRAY

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Amanda Voigt; [2019]
  Nyckelord :ColdZyme; vanlig förkylning; ColdZyme munspray;

  Sammanfattning : Bakgrund: ColdZyme är en medicinteknisk produkt och är den produkt som främst rekommenderas vid en förkylning på apotek. ColdZyme förebygger eller förkortar en förkylning genom att torsktrypsinet Penzyme bildar en skyddande barriär i svalget så att virus inte kan fästa och spridas vidare. LÄS MER