Sökning: "Medieämnet"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Medieämnet.

 1. 1. God, don't you ever feel like everything we do and everything we've been taught is just to service the future?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tor Kindahl; [2011-09-13]
  Nyckelord :Utbildningskonceptioner; Ämnesplan; ECA; Gymnasieskolan; Gy2011; Kursplan; Media Education; Media Literacy; Mediekunskaper; Medieämnet; Styrdokument; Tomas Englund;

  Sammanfattning : TitelGod, don't you ever feel like everything we do and everything we've been taught is just toservice the future?1FörfattareTor KindahlKursMK1500: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapTerminVT2011SyfteAtt undersöka vilken typ av mediekunskaper eleven kan utveckla i den svenskagymnasieskolan (Gy2011) och hur detta ska förstås i relation till forskning inom MediaLiteracy samt utbildningsfilosofier och politiska ideologier.Metod och materialECA (Ethnographic content analysis) och styrdokument för gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 2. Från idé till färdig produktion : ‐ ett arbete om digital läromedelsproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen; Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen

  Författare :Helena Johansson; Mikael Nilsson; [2009]
  Nyckelord :rörlig bild; videoproduktion; läromedel; gymnasiet;

  Sammanfattning : Vi är två snart färdigutbildade gymnasielärare som har gjort ett delvis gestaltande examensarbete. Arbetet består av två delar. LÄS MER

 3. 3. Mediedidaktik : Läromedelsserien Mediebokens didaktiska intentioner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Erika Lundberg; [2008]
  Nyckelord :Didaktik; Mediedidaktik; Läromedel; Medieprogrammet;

  Sammanfattning : SammanfattningMedieämnets korta historia som skolämne och dess splittrade karaktär gör att det finns en avsaknad av nedtecknad forskning kring utarbetade arbetssätt och arbetsformer. Detta gör det svårt för lärare och speciellt nya lärare som inte har en bakgrund inom Mediebranschen i utformningen av undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Digital portfolioteknik : ett redskap till egen utveckling och lust till att lära

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen

  Författare :Karolin Werjefelt; [2007]
  Nyckelord :Digital portfolioteknik; Arbetssätt; Egen utveckling; Bildämnet; Medieämnet;

  Sammanfattning : Arbetet grundar sig både i en empirisk och teoretisk studie. Jag har gjort en kvalitativ undersökning, där en observation på tre olika skolor i Västerbotten har lagt en grund för arbetet. LÄS MER