Sökning: "Medieanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Medieanalys.

 1. 1. Konkurrerande sanningar om ADHD - en svensk medieanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Monika Markovska; Anna Hallén Buitenhuis; [2021]
  Nyckelord :ADHD; DSM; social constructivist perspective; science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how different scientific truths create different perceptions and attitudes in Swedish articles. With the overall question: “What different points of view, descriptions and explanations of ADHD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, do we see in the Swedish media through articles?”, we wished to address how the media responded to two different discourses, the biomedical and the psychosocial. LÄS MER

 2. 2. Länge leve hjälten!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Andersson; Jakob Enander; Moa Tornestig; [2021]
  Nyckelord :Populärkultur; Porträttering; Heroiskt Ledarskap; Coachande Ledarskap; Ledarskapsideal; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Länge leve hjälten! Porträttering av framgångsrika tränare i dokumentären dokumentären The Playbook Seminariedatum: 2 juni 2021 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP Författare: Jennifer Andersson, Jakob Enander, Moa Tornestig Handledare: Sverre Spoelstra Fem nyckelord: Populärkultur, Porträttering, Heroiskt Ledarskap, Coachande Ledarskap, Ledarskapsideal Forskningsfråga: Hur porträtteras framgångsrika tränare i idrottsvärlden i dokumentären The Playbook? Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka föreställningar om ledarskap som synliggörs i populärkultur genom en analys av dokumentären The Playbook. Vidare ämnar studien att tydliggöra hur konstruktionen av idrottsledare relaterar till den teoretiska utvecklingen av vad en ledare bör vara med fokus på heroiska och postheroiska synsätt. LÄS MER

 3. 3. ”Svenskhatet i Finland gör att jag inte vill åka till mitt gamla hemland” – En komparativ analys av hur narrativet om svenskhatet i Finland under Covid-19, dementeras eller reproduceras i Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Sandra Sonntag; [2021]
  Nyckelord :Svenskhat; Finland; Covid-19; Föreställningar om den Andre; Komparativ analys; medieanalys; Europastudier; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : A comparative analysis of three opinion-based texts from Hufvudstadsbladet and three from Dagens Nyheter. The primary purpose of the thesis is to study how the narrative about hatred of Swedes in Finland, during the Covid-19 pandemic, is either deconstructed or reproduced in the two newspapers, as well as distinguish the differences and similarities between them. LÄS MER

 4. 4. ”Jag hade kollat på porr och blev kåt, vad skulle jag göra då?” : En medieanalys på hur män talar om sina sexköp i media

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Paying for sex; buying sex; sexpurchase; prostitution; account.; Sexköp; prostitution; män som köper sex; motiv; account;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how men talk about their sexpurchase in newspapers and to see if they are using excuses or justifications when they are trying to give a socially acceptable account of it to others. The theoretical premise is based on Scott and Lyman (1968) theory about Accounts. LÄS MER

 5. 5. Skogens roll i klimatfrågan : en medieanalys av Dagens Nyheter 2010–2019

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Anna Halldén; [2020]
  Nyckelord :inramningsanalys; klimatförändringar; klimatpolitik; media; skogspolitik; climate change; climate politics; forest politics; frame analysis;

  Sammanfattning : Det finns många aktörer med olika perspektiv på skogens roll i klimatfrågan. Dessa perspektiv kan skildras i media av aktörer som får mediautrymme. Media påverkar allmänhetens uppfattning genom att sätta agendan och avgöra vilka perspektiv som publiceras i mediet. LÄS MER