Sökning: "Mediekonvergens"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Mediekonvergens.

 1. 1. "Klickokratin" och de vita fläckarna : En kvalitativ intervjustudie om journalistikens demokratiska roll och framtid

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater; Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater

  Författare :Christelle Stenvinkel; Ängelina Ahlén; [2019]
  Nyckelord :Journalism; democracy; political communication; digitalization; social media; media reporting; Journalistik; demokrati; politisk kommunikation; digitalisering; sociala medier; medierapportering;

  Sammanfattning : Journalism is a part of the foundation of a democracy and is responsible for giving a wide view of the society, examining the authorities and making sure to give a nuanced picture of reality. With the rapid flow of information given to us by the digital media, journalism has gained tremendous competition from third parties and private individuals. LÄS MER

 2. 2. Kortfilm - födkrok eller språngbräda? : En undersökning om de digitala plattformarnas påverkan på distributionen av svensk kortfilm

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Simon Bengtsson; Carl Nyholm; [2018]
  Nyckelord :Swedish short film; future filmmaker; distribution; media convergence; financing; digital platforms; svt play; Svensk kortfilm; framtida filmskapare; distribution; mediekonvergens; finansiering; digitala plattformar; Svt play;

  Sammanfattning : The intent of this paper is to examine the conditions for Swedish filmmakers with the short film format as final goal. Through a qualitative study we investigate what paths there are for distributing short films through the digital platforms available today. LÄS MER

 3. 3. PÅ PLATS I FIKTIONEN En kvalitativ intervjuundersökning om litterära resor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Caroline Cabot; [2017-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetarprogrammetNivå: GrundnivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Malin SvenningssonKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 42Antal ord: 18 608Nyckelord:Litterära resor, popkulturturism, media pilgrimages, mediekonvergens, Skam, Tv-serier, Astrid Lindgrens Värld, Wallanderland.Syfte: Syftet med studien är att undersöka resenärers upplevelser av litterära resor, medinriktning på de resenärer som besöker Oslo för att vara på inspelningsplatserna från tvserienSkam. LÄS MER

 4. 4. #WILLIAMMÅSVARE En mottagarorienterad studie om transmedialt berättande i TV-serien Skam

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Bengtsson; Rebecka Källquist; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete:15 hpProgram:Medie- och kommunikationsvetarprogrammetNivå:GrundnivåTermin/år:Vt/2017Handledare:Malin SveningssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:48Antal ord:19 603Nyckelord:Mediekonvergens, transmedialt berättande, Skam, TV-serier, webb-TV, demassification, Instagram, ungdomar, community, gemenskap, TV-tablå, linjär TVSyfte:Syftet med studien är att undersöka hur tittare tar del av och upplever Skams TV-format.Teori:Mediekonvergens, transmedialt berättande, intrakompositionell transmedialitet, uses and gratifications, asynchroneity, demassification, instrumentell och ritualiserad medieanvändning. LÄS MER

 5. 5. EN BILD UPPRÖR FLER ÄN TUSEN ORD En kvantitativ studie av satirteckningens roll i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :David Högberg; Nils Sjölund; [2017-02-15]
  Nyckelord :satir; satirteckning; karikatyr; yttrandefrihet;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs:MK1500, Examenskurs i medie- ochkommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medieroch kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet. LÄS MER