Sökning: "Medielogik"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet Medielogik.

 1. 1. Riskkommunikation i media : En kvalitativ innehållsanalys av svensk dagspress efter höjd terrorhotnivå i Sverige

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Agnes Ilvell; Sara Alfredsson; [2024]
  Nyckelord :Riskkommunikation i media; känslor; nyhetsrapportering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka riskkommunikation rörande förhöjd terrorhotnivå i Sverige. Studien kommer främst fokusera på hur artiklarna kommunicerar risken bakom hotet och hur de beskrivs. Artiklarna är från Sveriges två största tidningar Aftonbladet och Expressen. LÄS MER

 2. 2. STRATEGISKA OFFER : En kvalitativ intervjustudie om svenska riksdagsledamöters roll i dragkampen mellan medielogik och politisk logik på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :William Kvist; Ida Harju Håkansson; [2024]
  Nyckelord :Social media; Twitter; media logic; political logic; network media logic;

  Sammanfattning : Social media has contributed to a democratization of public discourse. The down side is that it also means a dependency of social media where the logic of different platforms governs the public discourse. LÄS MER

 3. 3. Serving Cunt : Feministiska motståndsstrategier möter TikToks medielogik  

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Saga Lind; Hannah Eriksson; [2024]
  Nyckelord :social media; TikTok; digital subcultures; online feminism; feminist tactics; feminist humor; reclaiming; #servingcvnt;

  Sammanfattning : In this essay, the concept of online and fourth wave feminism is enhanced through a study of the TikTok-trend #servingcvnt (serving cunt). This study builds on the engagement of contemporary forms of feminist culture with the ever changing dynamic of social media platforms. LÄS MER

 4. 4. HUR PORTRÄTTERAS ITALIENSKA PREMIÄRMINISTRAR I SVERIGE? EN KOMPARATIV STUDIE AV DE ARTIKLAR SOM SKREVS OM SILVIO BERLUSCONI & MATTEO RENZI I DAGENS NYHETER SAMT AFTONBLADET UNDER KALENDERÅREN 2010 OCH 2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :David Michaelsson; [2023-04-11]
  Nyckelord :Media bias; Gatekeeping; Medielogik; Korruption; Opartiskhet;

  Sammanfattning : Titel: Hur porträtteras italienska premiärministrar i Sverige? Författare: David Michaelsson Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad som har skrivits om två italienska premiärministrar av olika politisk profil i två svenska tidningar, Aftonbladet och Dagens Nyheter samt om och hur detta har påverkats av tidningarnas politiska profil. Frågeställning: 1) Hur ofta nämns Italiens premiärminister i de bägge tidningarna? 2) Hur beskrivs premiärministrarna? 3) Undanhålls negativa nyheter om respektive premiärminister med utgångspunkt i tidningens politiska profil? Metod: Kvalitativ textanalys samt kvantitativ innehållsanalys Material: 421 artiklar ur Dagens Nyheter och Aftonbladet under perioderna 2010-01-01 till 2010-12-31 respektive 2015-01-01 till 2015-12-31. LÄS MER

 5. 5. Regeringspresskonferensernas uppgång i Sverige 1993–2019

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Bahhar Mohammadi Norén; [2023]
  Nyckelord :regeringspresskonferens; koalitionsteori; Sagarzazu och Klüver; medielogik; politiks logik.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study exams the governmental press conferences between 1993 and 2019. It aims to understand the fluctuations and increase of press conferences over the whole period as well as during term of office and discusses possible explanations for these changes. LÄS MER