Sökning: "Medieplan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Medieplan.

 1. 1. Mediestrategiska dilemman i rättslig belysning. En analys av JO:s hantering av fyra bibliotekärenden.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jesper Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Bibliotekslagen; Deleuze; Flyktlinjer; Folkbibliotek; Informationsfrihet; Medieplan; Yttrandefrihet;

  Sammanfattning : This study investigates the professional, media-strategic practices that the requests by some users lead to, and how these practices can be understood and problematized in relation to the laws, regulations and governing documents to which the libraries relate. Thus, in this study, the media's media strategy choices are set in a context of judicial authority and legal principles. LÄS MER

 2. 2. Mediestrategiska dilemman i rättslig belysning. : En analys av JO:s hantering av fyra bibliotekärenden.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jesper Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Bibliotekslagen; Deleuze; Flyktlinjer; Folkbibliotek; Informationsfrihet; Medieplan; Yttrandefrihet;

  Sammanfattning : This study investigates the professional, media-strategic practices that the requests by some users lead to, and how these practices can be understood and problematized in relation to the laws, regulations and governing documents to which the libraries relate. Thus, in this study, the media's media strategy choices are set in a context of judicial authority and legal principles. LÄS MER

 3. 3. Tryckta tidskrifters nyttjande : en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kristina Martinsson; [2012]
  Nyckelord :tryckta; tidskrifter; tidningar;

  Sammanfattning : Eftersom de tryckta tidskrifternas vara eller inte vara diskuteras inom biblioteksvärlden, ville jag göra en fallstudie, där jag utvärderade i vilken omfattning och vilka tidskrifter som nyttjas av kunderna. Jag valde ett förhållandevis litet bibliotek – det i Vännäs – dels för att få ett överskådbart material, men även då budgeten brukar var snävare på mindre enheter. LÄS MER

 4. 4. Är medieplaner värda besväret? En studie av medieplaner och medieplanering på tre svenska folkbibliotek.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Åsa Goos; Mari Regnéll; [2011]
  Nyckelord :medieplan; medieplanering; beståndsutveckling; folkbibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this study is to look closer at collection development and the use of collection development policies in Swedish public libraries, with the help of a few examples. Through interviews with three librarians in three different public libraries and an analysis of these libraries’ collection development policies, the authors try to find out how the creation of collection development policies takes place in these libraries, how these librarians use the policy, how these policies have been followed up and revised, and also to see what the policies of these libraries include. LÄS MER

 5. 5. Om vägen till ett bättre bestånd vid ett skolbibliotek : en aktionsforskningsansats.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Annika Larsson; Jenny Bowman Lindell; [2009]
  Nyckelord :aktionsforskning; gallring; medieplan; beståndsutveckling; bestånd; biblioteksbestånd; förvärv; skolbibliotek;

  Sammanfattning : For a school library to function as a support for the students’ development of their academic abilities, it must provide material satisfying their needs as well as the needs of the teachers. The school library should assist the students in their research endeavours, as well as inspire reading for pleasure. LÄS MER