Sökning: "Medierätt"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Medierätt.

 1. 1. Förtal på Internet : sociala medier - en ny plattform för brott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Lundberg; [2015]
  Nyckelord :Immaterialrätt; medierätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sällskapsdirektivet : en belastning på svensk kollektiv rättighetshantering?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jimmy Carman; [2015]
  Nyckelord :Medierätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Länkning : överföring till allmänheten i upphovsrättslig mening?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Edsmar; [2013]
  Nyckelord :Medierätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kontrollansvar i molnet : integritetsskyddets förenlighet med molntjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ola von Schéele; [2013]
  Nyckelord :Medierätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Bonniers medieägande : ett hot mot demokratin?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Sarah Goodband; [2005]
  Nyckelord :Bonniers; demokrati; Journalistförbundet; journalistik; mediekoncentration; medierätt; Schibsted;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att belysa företaget Bonniers ställning på den svenska mediemarknaden och frågan om mediekoncentration i Sverige. Den övergripande frågeställningen är om Bonniers medieägande är ett hot mot demokratin. Den forskning jag knyter an till tar upp vilken makt olika mediemonopol har och orsaker till mediekoncentration. LÄS MER