Sökning: "Medierad handling"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Medierad handling.

 1. 1. Etik i klassrummet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Daniel Dawit; [2020-02-26]
  Nyckelord :Etisk Kompetens; Elevperspektiv; Etik och Moral; Medierad handling; Etik och Skola;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to explore the ethical competence of middle school students in Sweden with the purpose of finding out what factors affect their ethical development. To do so, material from a pedagogical research project called EthiCo has been obtained, where students in year five have answered a survey containing examples of ethically challenging situations. LÄS MER

 2. 2. Samspelet i sandlådan : En observationsstudie om barns medierade handlingar med artefakter i leken

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Eek; Amanda Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Förskola sandlåda barns samspel medierad handling artefakter sociokulturellt perspektiv interaktionsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hus barn i sandlådan använder sig av artefakter i samspelet med andra. För att besvara detta syfte har vi studerat barn i sandlådan utifrån följande frågeställningar: Vilka medierade handlingar skapas mellan barn i deras lek i sandlådan med hinkar, spadar, formar och plasttallrikar? Hur använder barn sina tidigare erfarenheter i lek med materialet i sandlådan? Studien utgår från sociokulturellt perspektiv med fokus på begreppen samspel, artefakter och medierade handlingar vilka är förutsättningar för barns lek och lärande. LÄS MER

 3. 3. Vad händer med den fria leken då personal medverkar?

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Annika Finnbäck; Sara Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Handling; medierad handling; handlingsutrymme; personal; barn; fri lek;

  Sammanfattning : Barns lek beskrivs som en magisk värld, där barn blir engagerade och uppsluppna av leken. För barnet är lek något lustbetonat som ger glädje. Tidigare forskning visar att personalen är osäkra på sin roll i leken, vill kontrollera och gärna lägger fokus på aktiviteter de planerat sedan tidigare. LÄS MER

 4. 4. Peka inte på mig, peka på plattan! : Barns interaktion med en applikation

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Ida Abrahamsson; Sabina Lundgren; [2016]
  Nyckelord :Preschool; ICT; Application; Interaction; Mediated action; Förskola; IKT; Applikation; Interaktion; Medierad handling;

  Sammanfattning : Valet av applikationer är inte alltid lätt eftersom pedagoger oftast har ett syfte med vad applikationen bör lära barn men det stämmer inte alltid överens med vad applikationen faktiskt förmedlar (Lindström, Gulz, Haake & Sjödén, 2011; Petersen, 2015b). Därför vill vi nu med vår studie undersöka medierade handlingar som sker när barn använder sig av en applikation och i förlängningen bidra med kunskap till pedagoger så att användandet av applikationer kan utvecklas i förskolans verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Den maskuline seriemördaren -en kvalitativ innehållsanalys av Dexter Morgans karaktär i tv-serien Dexter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Josephine Andersson; [2014]
  Nyckelord :seriemördare; maskulinitet; Connell; television; tv-serie; representation; Dyer; hegemonisk maskulinitet; innehållsanalys; norm; kodex; egenskaper; narratologi;

  Sammanfattning : AbstractI denna studie undersöks interaktion mellan karaktärer i syfte att utforska hur medierad maskulinitet och temat seriemördare uttrycks i den amerikanska tv-serien Dexter (Showtime 2006-2013). I serien får vi följa seriemördaren Dexter Morgan som drivs av ett begär att döda. LÄS MER