Sökning: "Medieval castle"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Medieval castle.

 1. 1. LÖDÖSEHUS: GEOPHYSICAL METHODS FOR DESCRIBING ARCHAEOLOGY AND NEAR-SURFACE GEOLOGY AT THE SITE OF A MEDIEVAL CASTLE IN LÖDÖSE, SW SWEDEN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Fredrik Andersson; Tobias Möhl; [2021-09-21]
  Nyckelord :Near-surface geophysics; Ground-penetrating radar; Resistivity; Induced Polarization; Archaeology; Leached clay; Medieval castle; Lödösehus; Lödöse; Sweden;

  Sammanfattning : Near-surface geophysics is a well established method for mapping the geological conditionsin the subsurface. The use of geophysics is also a commonly used method in archaeologicalsurveys, although traditionally not as much in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Medeltidsborgen Aranäs : När ting och text samverkar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Johanna Lee Riert; [2021]
  Nyckelord :Medieval fortresses; Swedish fortifications; Earnaness castle; Medieval Archaeology; Written sources; The Middle Ages; Medeltida borgar; Svenska befästningar; Aranäsborgen; Medeltidsarkeologi; Skriftliga källor; Medeltiden;

  Sammanfattning : This study examines how the archaeological finds from the medieval fortress Aranæs in Västergötland can confirm, change, add to, or contradict written sources regarding Aranæs and medieval fortresses in general. The study will focus on comparing medieval archaeological finds from Aranæs with written sources concerning medieval fortresses and Aranæs in order to find similarities or differences in the materials. LÄS MER

 3. 3. Den gåtfulla stenen från Saxholmen : Habitusbegreppet som analytiskt verktyg för förståelsen av orsakssammanhangen kring ovanliga fynd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Gabriella Norlinder; [2019]
  Nyckelord :Middle Ages; castle; Roman Iron Age; excavations; Habitus; Bourdieu; Saxon Castle; Medeltiden; borg; romersk järnålder; utgrävningar; Habitus; Bourdieu; Saxholmen;

  Sammanfattning : Abstract Norlinder, Gabriella. 2019. My purpose with this qualitative study was to use Bourdieu's concept of Habitus with the associated capital species as an analytical tool, to try to shed light on the value-charged context of human behavior patterns. LÄS MER

 4. 4. Att planera en museiträdgård : Glimmingehus som fallstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sandra Eliasson; [2017]
  Nyckelord :historisk trädgård; medeltida trädgård; trädgårdsrekonstruktion; trädgårdsarkeologi;

  Sammanfattning : Det här arbetet har undersökt hur en trovärdig historisk trädgård skulle kunna implementeras i museiverksamheten vid Glimmingehus, som är en medeltidsborg i högreståndsmiljö på Österlen i Skåne. Uppsatsen börjar med att sätta Glimmingehus i sin historiska kontext. LÄS MER

 5. 5. Bildning, nostalgi och framtidstro : representativa parker i Lund 1870-1920

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martina Helmersson; [2016]
  Nyckelord :representativ park; representation; institution; 1800-talet; park- och trädgårdsutveckling; bildningsideal; Lund; järnväg; universitet; skola;

  Sammanfattning : Parkmiljöer anlagda under 1800-talet som finns kvar idag har ofta en särpräglad karaktär, som inte sällan skiljer sig från de som anläggs idag, både med avseende på utformning och storlek. Vad beror den särskilda karaktären på som utmärker dessa äldre miljöer? 1800-talet var ett händelserikt århundrade, och mycket hände under det seklet som påverkade människors sätt att leva. LÄS MER