Sökning: "Medledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Medledarskap.

 1. 1. Ledarskapets roll för skapandet av hållbara arbetsförhållanden i ett gränslöst arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Skarin; Max Olsson; [2020-02-13]
  Nyckelord :Boundaryless work; Boundary preferences; Boundary control; Sustainable working conditions; Leadership; Medledarskap;

  Sammanfattning : Increased competition and fast changing markets, combined with the development of Information and Communication Technology have changed modern working life. Due to this development work can be carried out regardless of time and place. Therefore, the traditional boundary between home and work has become blurred. LÄS MER

 2. 2. Medledarskapsresan - En idés resa in i två organisationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maria Sandmark; Sofia Petermann; [2018]
  Nyckelord :idéresa; medledarskap; medarbetarskap; översättning; överföring;

  Sammanfattning : Vikten av att ha ansvarstagande medarbetare som samtidigt kan vara en aktiv del av beslutsfattandet är något som de senaste årtiondena fått större utrymme i organisationer. Studien syftar att undersöka hur idén om medledarskap reser in i två organisationer och hur förändringsarbetet upplevs i en offentlig organisation samt en privat organisation. LÄS MER

 3. 3. Strategisk kommunikation mellan chefer och medarbetare : En kvalitativ studie om införande av självledarskap på Arbetsförmedlingen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Harun Bezdrob; Jasmin Vizlin; [2016]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; internkommunikation; ledarskap; självledarskap; organisationsförändring; Arbetsförmedlingen; organisationskultur.;

  Sammanfattning : I en allt mer komplicerat och föränderligt samhälle är kommunikation en viktig faktor för organisationers utveckling och syfte för att nå sina verksamhetsmål. Detta innebär ledning, planering och genomförande av kommunikationsstrategier med fokus på medarbetare som viktiga och inflytelserika individer. LÄS MER

 4. 4. Chefsutbildning i en kommun - Innehåll och effekter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Maria Karlgren; [2015-03-16]
  Nyckelord :Chefsutbildning; Medarbetarskap; Medledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera en kommuns chefsutbildnings innehåll och vad det säger om relationen mellan chef och medarbetare, samt beskriva kursdeltagarnas upplevelse och förståelse av utbildningen. För att genomföra detta har följande forskningsfrågor utformats: Vad kännetecknar utbildningens innehåll och vad säger det om relationen mellan chef och medarbetare? Och vilka effekter har utbildningen haft för dess deltagare? Chefsutveckling är idag ett högaktuellt ämne. LÄS MER

 5. 5. Människor emellan - relationer och processer i samverkan inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :My Håkansson; Rasmus Östberg; [2015]
  Nyckelord :Samverkan; ledarskap; medarbetarskap; medledarskap; relationer; ansvar; delaktighet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med studien är att analysera hur offentlig sektor på kommunal nivå arbetar med att utveckla samverkan utifrån ett samverkansavtal. Vi frågade oss därför hur samverkansprocessen i Helsingborg stad ser ut, hur den upplevs av organisationens anställda och hur de anställda förhåller sig till de nya ledar- och medarbetarrollerna som samverkansarbetet innebär. LÄS MER