Sökning: "Medlemsstater"

Visar resultat 1 - 5 av 389 uppsatser innehållade ordet Medlemsstater.

 1. 1. PRIORITERAR EU:S MEDLEMSSTATER GEMENSKAPEN ELLER SITT NATIONSVARUMÄRKE HÖGST? En kvalitativ studie av några av EU:s medlemsstaters Kinapolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natalie Tegelberg; [2022-02-08]
  Nyckelord :Europeiska unionen; Kina; nation branding; inramning; textanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i insikten att länder i internationella organisationer slits mellan två motstridiga krafter. Å ena sidan förväntas medlemmar i internationella organisationer uppvisa enighet, med gemensamma ställningstaganden och gemensamt agerande. LÄS MER

 2. 2. ATTITYDER TILL KLIMATAÅTGÄRDER: EN FRÅGA OM EKONOMISKA SITUATION ELLER KLIMATORO? - En komparativ studie mellan 10 av EU:s medlemsstater

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elias Lindeblad; [2022-02-02]
  Nyckelord :Klimatanpassningar; Ekonomisk situation; Klimatoro; EU; Europa; Medlemsstater; Jämförande studie; Climate adaptation; Economic situation; Worry about climate change; EU; Europe; Memberstates; Comparative study;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aim to clarify what factors effect citizen’s attitudes toward climate adaptations in the EU member states. Previous research shows that citizen’s economic situation and whether you are worried about climate change or not, are important factors that shapes the attitude towards climate adaptation. LÄS MER

 3. 3. När vi gräver guld i… en annan medlemsstat? - En analys av minoritetsskyddet för aktieägare vid implementeringen av EU:s direktiv om bolags rörlighet mellan medlemsstater

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Aminoff; [2022-01-28]
  Nyckelord :Aktiebolagsrätt; Aktiebolagslag; Minoritetsaktieägare; Minoritetsskydd; EU-rätt; Etableringsfrihet; Gränsöverskridande ombildningar;

  Sammanfattning : EU-rättens grundläggande ändamål är att stimulera den fria rörligheten mellan medlemsstaterna. Den fria rörligheten omfattar bland annat rätten att fritt etablera sig inom gemenskapsområdet. Denna etableringsfrihet har emellertid ansetts begränsats av skillnader i medlemsstaternas bolagsrätt. LÄS MER

 4. 4. Reglering av handel med kryptotillgångar - Hur väl tillgodoses investerar- och konsumentintressen enligt förslaget till MiCA-förordning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Nivine Hassan; [2022]
  Nyckelord :Affärsjuridik; Handelsrätt; Kryptotillgångar; MiCA; EBA; ESMA; Reglering; Investerarintressen; Konsumentintressen; Investerarskydd; Business Law; EU-rätt; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har möjliggjort nytt framförande av teknisk innovation. Den mest omtalade digitala ekonomiska tillgången är den så kallade kryptotillgången. Kryptotillgång innehar unika egenskaper, vilket medfört att de befintliga EU- regleringar inte omfattar kryptotillgången. LÄS MER

 5. 5. EU-DOMSTOLEN OCH PRIVATA AKTÖRER - Analys av EU-Domstolens dömande i begäran om förhandsavgörande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustaf Åhman; [2021-06-21]
  Nyckelord :EU-domstolen; begäran om förhandsavgörande; europeisk integration; neofunktionalism; intergovernmentalism; privata aktörer; offentliga aktörer; medlemsstater; Europeiska Kommissionen;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse whether the Court of Justice of the European Union (CJEU) tends to rule in favour of a certain type of private actor in cases against public actors brought to the Court via the preliminary ruling mechanism. The role played by the CJEU in European integration is debated by scholars defending two different integration theories. LÄS MER