Sökning: "Medling"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet Medling.

 1. 1. Konflikter och konflikthantering i ämnet idrott och hälsa En kvalitativ studie utifrån idrottslärares erfarenheter och upplevelser

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Gustafsson; [2048]
  Nyckelord :Skola; idrottslärare; elever; konflikter; konflikthantering; undervisni;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att fungera i sociala sammanhang kommer inte alltid problemfritt. Våra olikheter som människor kan skapa spänningar som in sin tur orsakar konflikter. Skolmiljön i sig är en plats där många barn och ungdomar med olika bakgrunder, personligheter och värderingar ska fungera ihop. LÄS MER

 2. 2. Konflikten mellan renskötande samer och lokalbefolkningen i Lappland : En analys av ansökningar om skoterförbud och bygglov inom samebyars betesområde

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Caroline Eriksson; Hanna Laukkanen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är dels att analysera gällande rätt i frågor angående samebyars ansökan om skoterförbud enligt terrängkörningslagstiftningen samt övrig lokalbefolknings ansökan om bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900), dels att studera ett urval av kommun och länsstyrelsens beslut gällande skoterförbud och bygglov. Fokus ligger på landskapet Lappland, till största del Gällivare och Kiruna kommuner, och uppmärksammar lokala konflikter. LÄS MER

 3. 3. I VÄNTAN PÅ DEN SISTA VILAN - En studie om konflikter, medling och emotioner vid begravning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Annika Andersson; [2018-08-21]
  Nyckelord :begravningslag; medling; skam; sociala band; sorg; tvist;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte består i att undersöka hur medlingsförfarandet vid begravningstvister ser ut i praktiken i två regioner. För att belysa eventuella geografiska skillnader ämnar studien att jämföra de två olika regionernas medlingsförfaranden med varandra. LÄS MER

 4. 4. ”Kan vi inte hjälpa folk med det, då går vi miste om nånting” Terapeuters förhållningssätt till lust och intimitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Möllås; [2018-03-26]
  Nyckelord :Terapeuter; intimitet; lust; sexuella script; Therapists; intimacy; sexual desire; sexual scripts;

  Sammanfattning : The aim of the study was to describe and interpret therapist’s approach to sexual desire andintimacy and impact of these phenomena in intimate relations. The purpose also included howthe therapists felt that their clients relied on these issues. LÄS MER

 5. 5. Framgång är när förberedelse möter möjlighet : En studie om brottsförebyggande arbete mot ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Skog; Jonas Lind; [2018]
  Nyckelord :ungdomspolis; ungdomskriminalitet; brottsförebyggande arbete; medling; samverkan; återintegrering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar faktorer som kan bidra till att unga individer väljer en kriminell bana samt att det är vanligt att ungdomar begår enstaka brott men de flesta återgår senare till ett laglydigt liv. Dock fortsätter en del den kriminella banan vilket blir en kostsam fråga för samhället, varpå brottsförebyggande arbete är centralt. LÄS MER