Sökning: "Medverkansansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Medverkansansvar.

 1. 1. Influencer-marknadsföring - En granskning av hur influencer-marknadsföring förhåller sig till marknadsföringslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Evelina Delsing; [2020]
  Nyckelord :Handelsrätt; Marknadsföringsrätt; Influencer-marknadsföring; Influencer; Dold reklam; Sociala Medier; Sändarangivelse; Reklamidentifiering; Medverkansansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As social media is increasingly integrated into our everyday lives and with the rise of so-called influencers, consumers are getting used to a new type of marketing. This type of marketing is often referred to as "influencer marketing" which is a collective term used to describe companies using influencers' to market various products and services via the influencer's social media platforms. LÄS MER

 2. 2. Medverkansansvarets utvecklingstendenser – om utvidgat gärningsmannaskap och gränsdragningen mellan (med)gärningsmannaskap och medhjälp i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Max Af Klercker; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; rättsvetenskap; medverkansansvar; gärningsmannaskap; medverkan; medgärningsmannaskap; medhjälp; utvidgat gärningsmannaskap; 23 kap. 4 § BrB; rättsutveckling; rättsfallsstudie; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Medverkansansvar inträder när flera personer tillsammans utför otillåtna gärningar. Rättsläget är i stora delar oreglerat, men hänförs till 23 kap. 4 § Brottsbalken (BrB). Om alla personer agerar tillsammans och i samförstånd och utför lika stora delar av gärningen döms de alla som medgärningsmän. LÄS MER

 3. 3. Ett begränsat internet? - Om internetleverantörers ansvar vid tredje mans upphovsrättsintrång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Anstrin; [2018]
  Nyckelord :immaterialrätt; internetleverantörer; upphovsrättsintrång; internet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att utreda internetleverantörers ansvar vid tredje mans upphovsrättsintrång då internetleverantörer tillhandahåller internetuppkoppling till sådant intrång. Uppsatsen har också klargjort vilka upphovsrättsintrång som kan aktualisera internetleverantörers ansvar, samt vilka åtgärder företagen kan tvingas vidta för att förhindra förevarande intrång. LÄS MER

 4. 4. Medverkansansvar för reklamidentifiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joakim Sunding; [2018]
  Nyckelord :Reklamidentifiering; medverkansansvar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Influencer marketing : En analys om reklamidentifiering och medverkansansvar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Patrik Söderqvist; Alexander Tönnäng; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing.; Marknadsföringsrätt; Reklamidentifiering; Medverkansansvar.;

  Sammanfattning : Sociala medier är ett ungt och oprövat område där rättsläget ännu inte är helt klart. Det föreligger viss problematik huruvida marknadsföring på sociala medier ska betraktas å ena sidan som redaktionell text och således falla under vår grundlagsskyddade yttrandefrihet. LÄS MER