Sökning: "Medveten närvaro"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Medveten närvaro.

 1. 1. Scenisk vitalitet. En relationell ingång i skådespelarkonsten

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johan Svensson; [2019-06-07]
  Nyckelord :Teater; Scenkonst; Skådespeleri; Skådespelarmetod; Skådespelarkonst; Vitalitet; Relation; Relationell; Gestaltterapi; Medveten närvaro; Sårbarhet; Kontakt; Samspel;

  Sammanfattning : I mitt masterprojekt har jag undersökt hur jag som skådespelare med olika strategier aktivt kansträva efter en bärande livskraft i mitt sceniska arbete, en scenisk vitalitet. Med en stark betoningpå det relationella i skådespelarkonsten utgår jag från element såsom medveten närvaro, sårbarhet och emotionellt risktagande. LÄS MER

 2. 2. Familjens närvaro vid hjärt -och lungräddning - Sjuksköterskans Erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Dahlström; Ebba Paulander; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; Familjebevittnad återupplivning; ; HLR; Kvalitativ; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund - År 2017 var det ungefär 92 000 folkbokförda personer som dog i Sverige. Hjärt- och kärlsjukdomar stod för ca 34% av de dödsfallen och främst var det ischemiska hjärtsjukdomar, däribland hjärtinfarkt som var orsaken. LÄS MER

 3. 3. Motivation bakom initial och nuvarande yogapraktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanna Sundquist; Maja Andreani; [2019]
  Nyckelord :Yoga; motivation; effects; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den aktuella studien ämnade kartlägga vad som motiverar yogautövare att börja med yoga och om motivationen förändras över tid. Det undersöktes även vilka subjektiva effekter som upplevdes av yoga och huruvida dessa samvarierade med de nuvarande motivationsfaktorerna. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av intensivvård

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Fransson; Maria Sassarsson; [2018]
  Nyckelord :Patienternas upplevelser; Intensivvård; Bemötande; Kommunikation; Litteraturstudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvård innebär att vårdas i en högteknologisk miljö där patienterna som vårdas är kritiskt sjuka. Patienterna upplever sig ofta stressade och utlämnade och beroende av sjukvårdspersonalen. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av intensivvård. LÄS MER

 5. 5. Hälsofrämjande inom yrken som behandlar psykisk hälsa

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Albin Kavéus; [2018]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; hjälparbetare; stress; känsla av sammanhang; mindfulness;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har undersökt hälsofrämjande och faktorer som minskar stress förprofessionella inom psykologiskt och socialt arbete. Syftet har varit uppdelat i två fokusområden: hur professionella förhindrar påverkan från sina patienters problematik och hur professionella kan utföraoptimala arbetsinsatser. LÄS MER