Sökning: "Megaprojekt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Megaprojekt.

 1. 1. Megaprojekt i svensk kommunal kontext : en studie om två kommuners förväntningar och förhållningssätt till planeringen av höghastighetsbanan

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Evelina Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att arbeta med storskaliga stadsutvecklingsprojekt, även kallade megaprojekt har blivit allt vanligare världen över. Anledningen till att fler megaprojekt påbörjas har sin grund i den ökade globaliseringen. Att knyta samman länder och eftersträva ekonomisk tillväxt är således en av megaprojektens målsättningar. LÄS MER

 2. 2. Projekteringsledning med stöd av BIM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Caroline Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :BIM; Building Information Management; Informationshantering; Kravställning; Projektering; Projekteringsledning; VDC; Megaprojekt; Effektivisering; Nytta; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Design management with the support by BIM Author: Caroline Gustafsson, Master of Science in Civil Engineering, Faculty of Engineering, Lund University Supervisor: Stefan Olander, Associate Professor, Docent, Department of Construction Sciences, division of Building production, Lund University Examiner: Radhlinah Aulin, Associate Professor, Docent, Department of Construction Sciences, division of Building production, Lund University Purpose: The purpose is to examine/review the benefits of BIM and how they can be achieved in/during the design phase through digitalization in the construction industry. Furthermore, it is investigated how the design management and BIM coordination differ between the selected fall projects. LÄS MER

 3. 3. Value-driven Sustainability Consideration in Project Management : A single-case study in the railway construction industry

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :André Neseth Forkéus; Marcus Grönlund; [2018]
  Nyckelord :Project Management; Sustainability; Q-Methodology; Infrastructure;

  Sammanfattning : The aspects of sustainability have over the last years become an increasingly important topic in the business world. In project management the relevance of sustainability has received attention as well, with a growing number of researchers addressing the link between sustainability and project management. LÄS MER

 4. 4. Lokala planeringsutmaningar för statligt megaprojekt : En studie av mindre kommuners förberedande av höghastighetsjärnvägen Ostlänken

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Adam Hörnedal; [2016]
  Nyckelord :Megaprojekt; Governance; Bottom-up; Samhällsplanering; Regional utveckling; Ostlänken; Nyköping; Trosa;

  Sammanfattning : Studien syftar till att analysera processer och relationer i den nätverksstruktur som innefattar både lokala, regionala och statliga aktörer i megaprojektet Ostlänken, med tonvikt på de små kommunerna Nyköping och Trosa. Uppsatsens teoretiska förhållningssätt härrör från forskning inom nätverksstyrning (governance) och megaprojekt. LÄS MER

 5. 5. Social movements opposing Mega Projects : A rhizome of resistance to the neoliberal hydra?

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Diane Robert; [2014]
  Nyckelord :social movements; megaprojects; neoliberalism; rhizome; Unnecessary Imposed Mega Projects; mapping; social disparities; spatial polarisation; democracy; Notre-Dame-des-Landes;

  Sammanfattning : The aim of this degree project is to provide a description of the social movements that struggle against mega projects in Europe and of the relations between them.A body of literature on neoliberalism sets the context in which these struggles take place. LÄS MER