Sökning: "Megastad"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Megastad.

 1. 1. Water demand and supply in Dar es Salaam : A WEAP-model to estimate future scenarios

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Evelina Andersson; [2019]
  Nyckelord :WEAP; Dar es Salaam; Water Planning; Urbanisation; Megacity; WEAP; Dar es Salaam; Vattenplanering; Urbanisation; Megastad;

  Sammanfattning : The water and sewage company in Dar es Salaam, Tanzania has expressed a lack of integrated development plan for their service area. The current planning does not combine the social, economic and environmental stakeholders. LÄS MER

 2. 2. Parkernas stad : hur sju parker ser ut och används i megastaden Shanghai

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Dahlström; [2018]
  Nyckelord :Shanghai; parkanvändning; urbanisering; stadsplanering;

  Sammanfattning : Trots alla fördelar som kommer med urbaniseringen och våra städer finns en hel rad psykologiska bieffekter från detta. En ökande klyfta mellan vad människor vill ha och vad de behöver har resulterat i en generation starkt påverkad av stressrelaterade åkommor. LÄS MER

 3. 3. Re:Regional

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Sanna Alm; Ylva Hedin; [2008]
  Nyckelord :Regional planering; social och ekologisk hållbarhet; Greater Helsinki Vision 2050;

  Sammanfattning : “Re:Regional” is a diploma work by Sanna Alm and Ylva Hedin, for the Master’s Programme in Spatial Planning presented at the Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden. “Greater Helsinki Vision 2050 – International Ideas Competition” was the starting point of this study. LÄS MER