Sökning: "Mehak Khurana"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mehak Khurana.

 1. 1. Bringing AI to business intelligence and analytics

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Josefin Enehage; Mehak Khurana; [2020]
  Nyckelord :Business Intelligence; Business Analytics; AI; BI A; Business and Economics;

  Sammanfattning : Today, the use of business intelligence and analytics (BI&A) is an important factor to the success of organizations. There is a need to effectively analyze data in order to gain a competitive advantage and not lose its place in the market. LÄS MER

 2. 2. PERSONLIG INTEGRITET OCH SÄKERHET EN STUDIE OM MÖJLIGHETER OCH INSTÄLLNINGAR TILL IOT

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Ahmad Gazzawi; Mehak Khurana; [2018]
  Nyckelord :IoT; säkerhet; informationshantering; personlig integritet; brottsbekämpning.;

  Sammanfattning : Internet of Things har sedan 1990-talet varit ett hett ämne, men på senare tid har begreppet blivit allt viktigare medan teknologin utvecklas mer än någonsin. IoT används i dagsläget bland annat inom sjukvården, för att skapa smarta städer och i effektiviseringen av processer och verksamheter. LÄS MER