Sökning: "Mehmed Dresevic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mehmed Dresevic.

  1. 1. Kvalitetssäkringsarbete : Kvalitetundersökning om hur företag kan minimera anmärkningar före slutbesiktning

    M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Mehmed Dresevic; Isa El Machharawi; [2019]
    Nyckelord :kvalitet; kvalitetsäkring; erfarenhetsåterföring; arbetsbredning; kommunikation; engagemang; Servicekontoret;

    Sammanfattning : Brist på erfarenhet, bristande kommunikation och stress är några faktorer som kan påverka kvalitetsarbetet i sin helhet. Dessa faktorer finns i vår bransch, byggbranschen där företag och anställda kan påverkas av ovan nämnda faktorer på ett negativt sätt. LÄS MER