Sökning: "Mehran Noorzaei"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mehran Noorzaei.

 1. 1. En studie av parameterstyrda modeller under projektering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Mehran Noorzaei; [2021]
  Nyckelord :Grasshopper; computational design; parametric design; construction planning and automation.; Grasshopper; parameterstyrd design; parametrisk design; projektering och automatisering.;

  Sammanfattning : Framgången i ett komplicerat byggprojekt bygger på välplanerad projektering som i sin tur är beroende av erfarna aktörer för att kunna vara konkurrenskraftig. Genom att utnyttja parameterstyrda modeller i bland annat repetitiva projekteringsprocesser kan även samarbetet mellan arkitekter, konstruktörer och projektörer effektiviseras. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Tourism Development in Gjirokastra : a current situation analysis

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM); Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Sara Grevsjö; Mehran Noorzaei; [2014]
  Nyckelord :tourism; sustainability; sustainable development; tourism development; sustainable tourism; gjirokastra; albania; culture; nature; economy; cultural heritage; world heritage managment; world heritage; turism; hållbarhet; hållbar turismutveckling; turismutveckling; gjirokastra; albanien; kulturarv; världsvarv; hållbar utveckling; kulturarv utan gränser;

  Sammanfattning : The typical tourism planning and development process can be divided into different phases: preparation (goals and objectives), research, conclusions, recommendations, implementation, monitoring & evaluation. This thesis is a part of such a development process and position itself in the research phase with the aim to create a knowledge base for future sustainable development of tourism in the world heritage city of Gjirokastra in the southern part of Albania. LÄS MER